Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10080
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
2 188 x
Autor:
kungs
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (dále už jen PPP) se vyskytují převážně u dívek a mladých žen. Jejich nejběžnějšími formami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. PPP spočívají v nepřirozeném zájmu o hmotnost a štíhlost svého těla a příjem potravy. Příčinou je strach z tloušťky. V mentální anorexii jde o extrémní omezování příjmu potravy a v mentální bulimii o extrémní přejídání, spojené s vyvolávaným zvracením.

1.1 Vývoj a úvod k mentální anorexii a mentální bulimii
Mentální anorexie byla popsána anglickým lékařem Richardem Mortonem, a to již v roce 1689. Další přesnější popisy této poruchy byly zaznamenány v 19. století Williamem Gullem a Charlesem Laseque.
Mentální bulimie v lékařské literatuře má historii kratší. V roce 1979 byla popsána Bernardem Russelem.
Výskyt těchto poruch se začal rozšiřovat přibližně od poloviny 20. století. V posledních desetiletích však došlo ke zvýšení výskytu PPP. Zvýšení výskytu je často dáváno do souvislosti s nadbytkem potravy, posunem ideálu krásy lidského těla směrem k větší štíhlosti a je kladen důraz na výkon, úspěch, sebekontrolu a individualitu.
Hovoříme-li o PPP, musím uvést, že se jedná o převážně ženské a dívčí onemocnění. V 70. letech minulého století převažovala zejména mentální anorexie. V letech 80. a 90. se setkáváme častěji s mentální bulimií. Obou formám ovšem dominuje především přehnaná představa o štíhlosti a „vhodné“ hmotnosti.

Klíčová slova:

příjem potravy

anorexie

bulimie

léčba

charakteristika

mentální poruchyObsah:
 • 1. Poruchy příjmu potravy
  1.1 Vývoj a úvod k mentální anorexii a mentální bulimii
  1.2 Charakteristika PPP
  1.2.1 Mentální anorexie
  1.2.2 Mentální bulimie
  1.3 Predispozice ke vzniku PPP
  1.4 Formy, průběh a následky mentální anorexie
  1.5 Úspěšná léčba mentální anorexie
  2. Zdroje:
  Internetové zdroje

Zdroje:
 • BENEŠOVÁ, Dagmar a MIČOVÁ, Lenka. Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií: recepty, rady lékaře. 1. vyd. Praha: Sdružení MAC, 2003. 31 s. Diety pro nejčastější choroby; sv. 28. ISBN 80-86015-91-2.
 • COOPER, Peter J. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání: Jak se uzdravit. Olomouc: Votobia, 1995. 207 s. ISBN 80-85885-97-2.
 • HALL, Lindsey a COHN, Leigh. Rozlučte se s bulimií. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003. xiii, 240 s. Psychoporadna. ISBN 80-86517-60-8.
 • KRCH, František David. Mentální anorexie. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2010. 259 s. ISBN 978-80-7367-807-4.
 • LEIBOLD, Gerhard. BĚHOUNKOVÁ, Lidia (překladatel). Mentální anorexie. Praha: Svoboda. 1995. ISBN: 80-205-0499-0.
 • NOVÁK, Michal. Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 105 s. ISBN 978-80-7204-657-7.
 • STÁRKOVÁ, Libuše. Stručný přehled dětské psychiatrie. Olomouc: Univerzita Palackého. 1993. ISBN: 80-7067-230-7
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše