Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Pojištění lesů

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11145
Poslední úprava
27.11.2017
Zobrazeno
412 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
První úvahy o pojištění se objevují již 2 000 let před naším letopočtem, kdy se dá mluvit o tzv. vzájemnostním pojištění. Jednalo se především o výdaje spojené s přepravou zboží či celých lodí, pohřbů, apod. Tyto skromné začátky vzaly za své se zánikem Římské říše a pojišťovnictví začalo nabývat na důležitosti až v 11. - 12. století.

V této době se zakládaly různá profesní seskupení, kde členové platily určitou částku na podporu ostatních členů v nemoci či na pohřební výlohy. Pojištění se tak stále vyskytovalo se vzájemnostním charakterem.

Ve století 14. byly položeny základy pojištění komerčního. Jednalo se o pojištění majetku společně s životním pojištěním. Komerční pojištění se poté rozvíjelo hlavně během průmyslové revoluce. V 19. století se již nabídka značně rozšiřuje například o: pojištění odpovědnosti za škody, úrazové pojištění, pojištění proti následkům stávek, apod.

Na území České republiky se historie pojišťovnictví datuje od konce 17. století. V druhé polovině 18. století vzniká Pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku. A o 50 let později byla založena První česká vzájemná pojišťovna v Praze. Poté, v 2. polovině 19. století nastala hlavní vlna zakládání nových pojišťoven.

Pojišťovnictví na našem území procházelo velkými změnami, dle toho o jaké historické období se jednalo (vznik ČSR, Protektorát, komunismus) až do dnešní podoby a dnešní nabídky komerčního pojištění.

Klíčová slova:

cíl práce

metodika

pojištění lesů

česká pojišťovna

hasičská pojišťovnaObsah:
 • Úvod 3
  Cíl práce a metodika 3
  1. Historie zemědělského pojištění 4
  2. Podpora státu pro pojištění lesů 4
  3. Aktuální nabídka produktu pojištění lesních porostů 5
  3.1 Česká pojišťovna 5
  3.2 Generali pojišťovna 6
  3.3 Hasičská vzájemná pojišťovna 6
  3.4 Uniqa pojišťovna 7
  4. Zhodnocení současné situace 7
  Závěr 8
  Zdroje 9
  Literární zdroje 9
  Internetové zdroje 9
  Přílohy 11
  Slovník pojmů 11

Zdroje:
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Ivana BIBZOVÁ. Inovace ve vývoji zemědelského pojištění v ČR. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven. 2006, 19/2006. ISSN 0862-6162.
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4.
 • MARVAN, Miroslav a Josef CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 2. Dějiny pojišťovnictví v Československu (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993. ISBN 80-88739-01-2.
 • MARVAN, Miroslav a Josef CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 3. Dějiny pojišťovnictví v Československu (1945 - 1992). Bratislava: Alfa Konti, 1997. ISBN 80-238-8592-8.
 • NOVÁKOVÁ, Marcela. Historie pojišťovnictví. České Budějovice, 2008. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Ing. Pavel Pokorný.
 • SEIFERTOVÁ, Eva. Pojištění lesů je na okraji zájmu. Zemědělec: Odborný a stavovský týdeník