Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Pojetí dobra a zla - seminární práce Filosofie pedagogiky

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
13228
Poslední úprava
16.11.2020
Zobrazeno
139 x
Autor:
ladislav.sincl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Co je dobro a co zlo? Jaké jsou kořeny lidského zla? Ano lidského, protože vesmír a příroda kolem nás je z tohoto lidského pohledu neutrální. Aspoň si to myslíme. Když někde vznikne přírodní katastrofa mluvíme o náhodě a ne zlém úmyslu.
Je-li však zahrnut lidský faktor, hodnotíme vždy v kategorii dobra a zla, mluvíme o úmyslu. Je to proto, že člověk má svobodu rozhodování a za ni následně nese také odpovědnost. U kořenů zla je možná lidské rozhodování, které sleduje nějaký cíl, nejčastěji prospěch. Hmotný prospěch sice nikoho neomlouvá a nesnižuje zlou podstatu, avšak takové zlo je alespoň racionálně uchopitelné a vysvětlitelné, protože souvisí s naším morálním prokletím - hluboce geneticky zakódovanou snahou o přežití. Ta v dnešní "civilizované" společnosti již sice neznamená zabíjet konkurenta na potkání, ale vede ke konkurenčnímu jednání a snaze získávat výhody na úkor druhých.
Proč ale někdo ovšem páchá zlo jen pro pouhé potěšení, ponížení druhých a proč to zvířata nedělají? Pudí ho k tomu snad transformované prožitky, vliv okolí a situace či ústrky z průběhu jeho života?
Každý, komu není lhostejné nesmírné množství utrpení a bídy, které zlo způsobuje, se ptá: kde se vlastně zlo na světě vzalo, unde malum? Odkud se ho bere tolik, jak je možné, že člověk člověku dokáže způsobit tolik bolesti?
Všechny tyto nezodpovězené otázky, které provází lidstvo odnepaměti, jako např. zda-li je možné pochopit dobro a zlo, nebo zda-li je možné proniknout zcela k tomuto tajemství mě přivedly k úmyslu věnovat tomuto tématu svou seminární práci.
Pojetí dobra a zla je téměř neuchopitelné téma. Jde o otázku, které by si zasloužilo mnohem širší rozsah než na přednášce limitovaný rozsah maximálně deseti stran. Z toho důvodu se v mé seminární práci pokusím jen lehce dotknout daného tématu a jen ve stručnosti popsat jak toto téma řešili staří peršané a antičtí filozofové, na které navázali i myslitelé křesťanští.
Ve své práci se také zmíním o jednom zajímavém vědeckém experimentu, pokusím se zde najít možné kořeny - zdroje lidského zla a nastínit jak se mu dá možná bránit. Abych potěšil čtenářku této seminární práce, pokusím se také odpovědět na některé otázky ze skript „Filosofie výchovy“ - jako je např. „Jak vychovávat děti k dobru tak, aby nepodléhaly současným nástrahám, ale aby zároveň svou dobrotou dokázaly čelit s odvahou zlu“?
...

Klíčová slova:

dobro

zlo

filosofia

Zarathuštra

Sokrates

Aristoteles

Epikúros

Démokritos

Zoroastres

Augustinus Aurelius

Boh

Tomáš Akvinský

Stanfordský experiment

Stanford

děti

dítěObsah:
 • Obsah -2-
  Úvod -3-
  1. Dobro a zlo -3-
  2. Vývoj názoru na dobro a zlo -5-
  2.1. Starověcí peršané a prorok Zarathuštra -6-
  2.2. Platón -6-
  2.3. Aristoteles -7-
  2.4. Pojetí dobra a zla v křesťanství -7-
  2.4.1. Augustimus Aurelius -7-
  2.4.2. Tomáš Akvinský -9-
  3. Stanfordský experiment a původ lidského zla -9-
  4. Jak naučit děti co je dobro a co zlo -11-

Zdroje:
 • Miriam Prokešová: Filosofie výchovy, 2004
 • Aurelius Augustinus: Vyznání, přel. Mikuláš Levý. Praha 1990, Kalich, str. 210