Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Petiční právo - seminární práce

«»
Přípona
.rtf
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3579
Poslední úprava
09.06.2014
Zobrazeno
848 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod a vymezení pojmu petice a stížnosti
Tématem této seminární práce je problematika petičního práva a stížností. Nejprve se seznámíme se samotným pojmem petice. Slovo petice vzniklo z latinského slova petitio, což znamenalo žádost. V dobách minulých to byl nástroj veřejného působení na panovníky a i parlamenty. Dnes je chápáno petiční právo a stížnost jako jedno z práv daných a zaručených Listinou, tak tomu je i v jiných evropských ústavách. Petice a stížnosti jsou chápány jako nástroje ochrany občanských práv a zájmů. Jsou to prostředky ochrany práv a zájmů, jimiž disponují fyzické osoby a v určitém rozsahu i osoby právnické. Mají podobu kvalifikovaných podání, jimiž se tyto osoby obracejí na státní orgány, právnické osoby, kterým byla svěřena působnost státního orgánu, popř. též na orgány jiných osob veřejného práva, a to ve věcech dotýkajících se ochrany nějakých zájmů nebo subjektivních práv.1 Petice a stížnosti představují nejen nástroj ochrany práv, ale jsou i důležitým institutem, který, lze kontrolovat z vnějšku veřejnou správu.

Klíčová slova:

petice

speciální petice

parlament

judikatura

ústavní soud

petiční právoObsah:
 • 1. Úvod a vymezení pojmu petice a stížnosti
  2.1. Historický vývoj právního institutu petice
  2.2. Z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  2.3. Speciální petice dle jiných zákonů
  2.4. Řízení o peticích v Parlamentu ČR
  2.5. Úprava petičního práva v evropských zemích
  2.6. Judikatura ve věcech petičního práva
  2.6.1. Nález Ústavního soudu 21/1994 Sb. nálezů a usnesení
  2.6.2. Usnesení Ústavního soudu 33/1998 Sb. nálezů a usnesení
  3. Závěr
  4. Použitá literatura
  5. Prameny

Zdroje:
 • Blackův právnický slovník, II. Svazek, 6. vyd., Praha, Victoria Publishing 1993
 • Hendrych, D.: Správní právo. Obecná část., 4. vyd., Praha, C.H.Beck 2001
 • Klíma, K.: Ústavní právo, 2. vyd., Praha, Bohemia Iuris Kapitál 1999
 • Klokočka, V. - Wagnerová, E.: Ústavy států Evropské unie, 1. vyd., Praha, Linde 1997
 • Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl: Práva a svobody, 2. vyd., Praha, Linde 1999
 • Pavlíček, V.: Petiční právo v kontinuitě práva, in.: Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, Praha, Karolinum 1995
 • Pospíšil, B. - Vrcha, P.: Judikatura Ústavního soudu ČR týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, 1. vyd., Praha, Linde 1998
 • Staša, J.: Úvod do českého správního práva, 3. vyd., Praha, Vydavatelství Policejní akademie ČR 1998
 • z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • z.č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod
 • z.č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • z.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • z.č. 90/1996 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 • z.č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
 • Nález Ústavního soudu 21/1994 Sb. nálezů a usnesení
 • Usnesení Ústavního soudu 33/1998 Sb. nálezů a usnesení