Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Od České konfese k Rudolfovu Majestátu

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4850
Poslední úprava
19.01.2015
Zobrazeno
924 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Má seminární práce zpracovává téma náboženské situace v zemích Koruny české na přelomu 15. a 16. století, konkrétněji dobu od České konfese (1575) k Rudolfovu Majestátu (1609). Je to doba dlouhých a spletitých sporů v jednání mezi stavy, českými panovníky a církevními institucemi.
Svou práci jsem rozčlenila přibližně do tří částí podle časových období. V první jsem chtěla přiblížit jednotlivé náboženské strany v Čechách a jejich vzájemné vztahy, organizaci a hlavní rozdíly. Druhá část pojednává o jednáních, která vedla k České konfesi. Záverečná část se týká jednáních k Rudolfovu Majestátu a obsahu dvou hlavních listin vzniklých v roce 1609, tj. o Majestátu a Porovnání mezi stavy strany pod obojí a pod jendou, které Majestát vysvětluje a doplňuje.
Dílčí informace k mé práci jsem získávala z několika zdrojů. Jako základní osnova k celé práci mi posloužila rozsáhlejší kniha Habsburkové a také stručnější dílo Josefa Janáčka Pád Rudolfa II. K poznání náboženské situace v Čechách před Českou konfesí jsem použila časopis Slovo k historii. Informace k druhé části práce, tj. k základní struktuře jednání mezi stavy v době před rokem 1575, mi poskytla kniha Rudolf II. a jeho doba. Samotné dokumenty z roku 1609 byly velmi podrobně charakterizovány ve spise Kamila Krofty Majestát Rudolfa II.

Klíčová slova:

náboženství

kompaktát

jednota bratrská

konfese

majestátObsah:
 • Abstract 3
  Úvod 4
  1 Stav náboženství v českých zemích před českou konfesí 5
  1.1 Mocenské postavení strany pod jednou a pod obojí 5
  1.2 Vliv kompaktát 5
  1.3 Rozdíly mezi stranami pod jednou a pod obojí 6
  1.4 Jednota bratrská 6
  1.4.1 Vliv Stavovského povstání na Jednotu bratrskou 7
  2 Česká konfese za vlády Maxmiliána 8
  3 Situace do konce 16. století - mezi konfesí a Majestátem 9
  3.1 Strana katolická 9
  3.2 Situace v Uhrách 9
  3.3 Situace v Čechách 10
  4 Jednání k Rudolfovu Majestátu 11
  4.1.1 Postavení Rudolfa II. 12
  4.1.2 Hrozba náboženské války 12
  4.1.3 Jednání 13
  5 Stanovení Majestátu 14
  6 Porovnání mezi stavy strany pod obojí a pod jendou 15
  7 Shrnutí 15
  Závěr 16
  Použitá literatura: 17

Zdroje:
 • Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987.
 • Josef JANÁČEK, Pád Rudolfa II., Praha 1995
 • Jaroslav KADLEC, Přehled českých církevních dějin. Díl 1., Praha 1991
 • Kamil KROFTA, Majestát Rudolfa II., Praha 1909
 • Jaroslav PÁNEK, Slovo k historii. Zápas o Českou konfesi, Praha 1991
 • Walter POHL - Karl VOCELKA, Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996