Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Mezní a kritické situace v pedagogické komunikaci

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9846
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
422 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Mezních a kritických situací v pedagogické komunikaci bychom našli nespočetně. Neustále pedagog musí diagnostikovat třídu a vyhodnocovat co nejlépe danou situaci, ať už se jedná o to, že je ve třídě hluk, žáci se během vyučovací hodiny baví nebo jsou žáci k učiteli vulgární. Bohužel existují i daleko závažnější situace například, kdy je žák oběť šikany, problematika záškoláctví. Pedagog řeší také nelehké situace nejen se žáky, ale i s jejich rodiči, mnohdy vznikají mezi učitelem a rodičem konflikty.

Tato semestrální práce bude pojednávat o výše zmíněných mezních a kritických situací v pedagogické komunikaci.

Klíčová slova:

kritické situace

komunikace

kázeň

výuka

nevhodné chování

rušivé chování

konflikty

šikana

školní konfliktyObsah:
 • Úvod
  Kritické situace v komunikaci
  Kázeň ve výuce
  Příčiny nekázně ve škole
  Nevhodné chování
  Učitel má několik možností, jak na nevhodné chování reagovat:
  Rušivé chování
  Šikana
  Zvládání konfliktních situací
  Konflikty mezi žáky
  Konflikty mezi učiteli a žáky
  Konflikty mezi rodiči a učiteli
  Předcházení vzniku školních konfliktů
  Závěr
  Referenční zdroje

Zdroje:
 • ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4639-5.
 • ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-2742-4.
 • GILLERNOVÁ, I. a L. KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • HOLÁ, L. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4109-3.
 • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • KALHOUS, Z. a O. OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • NAVRÁTIL, S. a J. MATTIOLI. Problémové chování dětí a mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3672-3.