Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Jean Jacques Rousseau - politik, filosof, pedagog;život a dílo jednoho z velikánů evropských dějin

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2767
Poslední úprava
30.01.2014
Zobrazeno
816 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jean Jacques Rousseau právem patří k velikánům evropské historie, především svými revolučními
myšlenkami. Hlásal návrat k přírodě, o člověku říkal, že je dobrý. To až společnost ho zkazí. S jeho
teoriemi nemusíme souhlasit, jisté ovšem je, že jeho učení mělo vliv nejen na následující generaci,
ale jeho názory se táhnou až do dnešní doby.
Rousseau nebyl jen filosof, věnoval se i pedagogice. Ovšem mezi jeho zájmy patřila také politika.
Byl zastáncem rovnosti všech lidí, kritizoval despocii a feudalismus. Jeho názory se promítly do
jeho děl, které jsou i po dvou set letech od jeho smrti stále živá.
Jeho politické metody jsou známé dodnes. Například imperativní (vázaný) mandát sloužil občanům
k tomu, aby mohli svým zástupcům odebrat pravomoce, pokud neplní nebo špatně realizují svůj
volební program. Ovšem takových převratných myšlenek v Rousseaově tvorbě nalezneme mnoho.
V této práci se zaměříme především na jeho názory politické, pedagogické a filosofické. Jak svou
činností ovlivnil následující generace. A také přiblížíme jeho životní situaci.
J. J. Rousseau patří mezi osvícence a jeho myšlenky položily základ novému hnutí, romantismu. V
době Velké francouzské revoluce na konci 18. století, jsou vůdci revoluce výrazně ovlivnění právě
názory Rousseaua.

Klíčová slova:

Rousseau

revoluce

společenská smlouva

pedagogika

výchovaObsah:
 • 1) Úvod
  2) Život J. J. Rousseaua - divoký život revolučního génia
  3) Politické názory a činnost - Společenská smlouva
  4) Pedagogický spis - Emil čili O výchově
  5) Závěr
  6) Seznam použité literatury

Zdroje:
 • Johnson, Paul - Intelektuálové, Návrat domů, 1995, ISBN 80-85495-50-3
 • Csc.Mezihorák, František Ph.Dr. Prof. - Galerie velkých evropanů, Olomouc, 2003, ISBN 80-7182-139-X
 • Rousseau, Jacques - Jean - O společenské smlouvě, Aleš Čeněk, 2002, ISBN 80-86473-10-4
 • http://www.cs.wikipedia.org - heslo Jean Jacques Rousseau