Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Hlavní úkoly a funkce ošetřovatelství ve společnosti

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6305
Poslední úprava
03.08.2015
Zobrazeno
991 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Ošetřovatelství jako vědecká disciplína
Ošetřovatelství je aplikovaná vědní disciplína, která má vlastní teoretickou základnu poznatků a jejich praktickou aplikaci. Věda v ošetřovatelství tedy vystupuje jako jednota dvou stránek. Je multidisciplinárním oborem, který spojuje poznatky z oborů přírodních, humanitních a společenských.

1.1 Definice ošetřovatelství
Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého pacienta/klienta v péči o jeho zdraví.

1.2 Zaměření ošetřovatelství
Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného pacienta/klienta a zajištění klidného umírání a smrti.
Ošetřovatelství se významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci. Ošetřovatelský personál pomáhá jednotlivci, rodinám i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich blízké v poskytování laické ošetřovatelské péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou, nechtějí či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči.

Klíčová slova:

ošetřovatelství

rozvoj

filozofie

individualizace

koncepce

preventiva

společnostObsah:
 • 1 Ošetřovatelství jako vědecká disciplína - 3 -
  1.1 Definice ošetřovatelství - 3 -
  1.2 Zaměření ošetřovatelství - 3 -
  1.3 Cíle ošetřovatelství - 3 -
  1.4 Rysy ošetřovatelství - 4 -
  2 Historie ošetřovatelství - 4 -
  2.1 Rozvoj ošetřovatelství ve světě - 5 -
  2.2 Rozvoj ošetřovatelství u nás - 6 -
  3 Současné ošetřovatelství - 6 -
  3.1 Základní pojetí současného ošetřovatelství - 7 -
  3.2 Filozofie ošetřovatelství - 7 -
  3.3 Cíle současného ošetřovatelství - 8 -
  3.4 Rysy současného ošetřovatelství - 9 -
  3.4.1 Individualizovaná péče a komplexní přístup - 9 -
  3.4.2 Preventivní charakter ošetřovatelské péče - 10 -
  3.4.3 Týmová ošetřovatelská péče - 10 -
  3.4.4 Vědecký přístup ošetřovatelské péče - 10 -
  3.4.5 Aktivní ošetřovatelská péče - 10 -
  4 Teoretické modely ošetřovatelství - 11 -
  4.1 Koncepční modely a teorie - 11 -
  4.2 Cíle ošetřovatelských modelů a teorií - 11 -
  5 Kvalita ošetřovatelské péče - 12 -
  5.1 Standardy ošetřovatelské péče - 12 -
  5.2 Hodnocení kvality ošetřovatelské péče - 13 -
  6 Závěr - 13 -