Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Didaktická analýza učiva

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10125
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
802 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Seminární práce se zabývá didaktickou analýzou učiva, která je důležitá pro nalezení vzdělávací a výchovné roviny učeného tématu. Rozbor učiva realizuje vyučující v rámci přípravy na výuku.
Pro zpracování didaktické analýzy učiva jsem si zvolila téma vyučovací hodiny ,,Relaxační techniky“. Toto téma se probírá v předmětu psychologie na zdravotnických školách v oboru zdravotnický asistent. Dle školního vzdělávacího programu Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov spadají relaxační techniky do tematického bloku Vliv civilizace na psychiku člověka. Tomuto učebnímu bloku je věnováno 10 hodin a je vyučován u studentů oboru zdravotnický asistent ve 4 ročníku.
Téma relaxační techniky jsem si vybrala, protože je pro budoucí zdravotnické pracovníky velmi důležité vědět a znát, jak předcházet stresu a syndromu vyhoření zdravým způsobem, jakým je právě meditace, jóga, autogenní trénink, masáže a jiné relaxační metody.

Klíčová slova:

analýza učiva

obsah učiva

výukové cíle

typy analýz

operační analýza

didaktikaObsah:
 • 1 Úvod 3
  2 Učivo a jeho struktura, vymezení základního učiva, analýza základních pojmů a vztahů v učivu 4
  2.1 Vymezení obsahu učiva 4
  2.2 Analýza učiva 4
  3 Vymezení výukových cílů 8
  4 Typy analýz 9
  4.1 Analýza předchozích znalostí a zkušeností žáků související s probíraným tématem 9
  4.2 Analýza základních činností, operační analýza 9
  4.3 Analýza výchozích i následných mezipředmětových vazeb 10
  5 Závěr 11
  6 Seznam literatury 12
  7 Přílohy 13

Zdroje:
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 2009, 447 s. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty: 4. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 135 s. ISBN 978-80-247-2831-5.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-7315-039-5.