Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza sociálního problému soužití s romskou minoritou na pozadí teorií sociální deviace a sociální dezorganizace doplněných o myšlenky hodnotového konfliktu

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
2,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
12174
Poslední úprava
04.06.2018
Zobrazeno
1 087 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Téma romské komunity v severních Čechách jsem si nevybrala nahodile, či z důvodu malé míry představivosti o dalších možných sociálních problémech, které mi leží na srdci. Důvodů k tomuto výběru jsem ale měla hned několik a ohodnotila jsem je jako významné.
Celý svůj život žiji na periferním sídlišti v Teplicích, které je mnohými lidmi nazýváno „teplickým ghettem“. S Romy se zde setkávám téměř denně a několikrát jsem zažila i přímé sousedské soužití s romskými rodinami, přesto můj postoj k nim není nijak negativní. Letos v létě jsem dokonce působila jakožto vedoucí na dětském táboře pod patronátem místního salesiánského střediska. Více jak polovina dětí byla romské národnosti. Tyto praktické zkušenosti jsem tedy logicky chtěla v této práci zužitkovat.
Mnohem zásadnější vliv na mě ale měly nedávné události v litvínovském Janově. Považuji tamní nepokoje za jasný důkaz toho, že je třeba začít problém soužití s romskou minoritou řešit efektivněji. Rasisticky orientované útoky na jakoukoliv etnickou minoritu z hlouby svého vnitřního přesvědčení odsuzuji. Bohužel v případě Romů často nejde čistě jen o rasismus (i když neonacističtí radikálové zaplňují hlavní stránky novin), jde o hlouběji zakořeněný problém celé naší společnosti. Daná problematika by se tedy měla dostat do hlavních arén veřejného diskurzu. A to zcela jistě ve větší míře a v důstojnější formě, než je tomu doposud. Neklid se stávající situací se stupňuje a současný stav se zdá býti poněkud patovým, proto je třeba vést dialog zejména v rámci široké veřejnosti.
Vzhledem k palčivosti tohoto problému, rozhodla jsem se jej zanalyzovat a zamyslet se nad ním, částečně i z osobních důvodů - abych si utříbila své názory. K analýze jsem zvolila kombinaci přístupů zasazenou do kontextu teorií sociální deviace a sociální dezorganizace, v některých pasážích jsem je obohatila i o myšlenky hodnotového konfliktu pro dokreslení komplexnějšího pohledu na věc.
Pro úplnost dodávám, že požadovaný rozsah práce jsem vztáhla jen na samotnou stať
(II. Analýza problému). Během zpracovávání daného problému jsem však tento rozsah překročila a z toho důvodu jsem zkrátila pasáž o dějinách Romů v českých zemích jen na období od „první republiky“. Zbylou část jsem přesunula do příloh.

Klíčová slova:

romska minorita

škodlivé dopady

přetrvávání

řešení

romská komunita

sociální deviaceObsah:
 • Obsah práce
  I. Předmluva k seminární práci 3
  II. Analýza problému 4
  Úvod do problematiky 4
  Dějiny soužití s romskou minoritou (od dob „první republiky“) 4
  Současný stav problému 5
  Příčiny vzniku sp 5
  Škodlivé dopady problému a možné důsledky jeho přetrvávání 6
  VHodná řešení sp a jejich výhody 7
  Kdo má sp řešit? 8
  Překážky řešení 8
  Použitá literatura 9
  Přílohy 10

Zdroje:
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5. dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0497-4.
 • DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom : Cesty Romů 1945-1990. 2. přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 273 s. Interface. ISBN 80-244-0524-5.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše