Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Aktuální legislativa o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10126
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
510 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí (dále jen NLZP) je v České republice vymezeno zákonem č. 96 ze 4. února 2004, který je ve zkrácené verzi také nazýván jako zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Zmiňovaný zákon pojednává o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Vymezuje a upravuje:
- Formu celoživotního vzdělávání NLZP a jiných odborných pracovníků
- Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání u osob, které získaly tuto způsobilost v jiném státě než v České republice
- Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání u fyzických osob, které hodlají vykonávat toto povolání jako osoby samostatně výdělečně činné

Klíčová slova:

zdravotnický pracovník

odborné způsobilosti

všeobecné sestry

asistentky

odborný dohledObsah:
 • Úvod 2
  Seznam NLZP, kteří mají dle zákona č. 96/2004 Sb. možnost získat způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání: 3
  Podmínky získání způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka 4
  Podmínky pro získání odborné způsobilosti 5
  K výkonu povolání všeobecné sestry 5
  K výkonu povolání porodní asistentky 6
  K výkonu povolání zdravotnického záchranáře 6
  Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 7
  Význam a cíl registrace 7
  Zdroje 8

Zdroje:
 • Zákon č. 96/2004: o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) [online]
 • Ministerstvo zdravotnictví [online]
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů [online]
 • Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.: o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí [online]