Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Základy práva I.

«»
Přípona
.doc
Typ
semestrální práce
Stažené
2 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4203
Poslední úprava
23.09.2014
Zobrazeno
1 650 x
Autor:
helios
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Jaké jsou druhy pramenů práva

V každém státě jsou obvyklé určité druhy či typy pramenů práva. Ve vývoji státu a práva se vyskytly určité základní typy pramenů práva. Jsou to:
→ normativní právní akty,
→ soudní, popř. správní precedenty,
→ právní obyčeje,
→ normativní smlouvy.
Z tohoto pohledu se také setkáváme s členěním na právo psané a nepsané. „Psaným právem“ jsou označovaný zákony (normativní akty) a „nepsaným právem“ zejména obyčeje. Je to důsledkem toho, že zákony se vydávají stanoveným způsobem, přičemž pravidlem bývá i písemná forma jejich vydání, kdežto právní obyčej tuto náležitost mít nemusí, a naopak ji postrádá. Avšak v každé vyvinutější právní kultuře (včetně feudální) je obyčejové právo psané. Významný rozdíl spočívá v tom, že nejde o oficiální texty, ale o soukromé sepsání (sbírky) obyčejů, která byla pořízená právními vědci.


Klíčová slova:

právo

smlouva

zákon

norma

listina svobodObsah:
 • 1. Jaké jsou druhy pramenů práva
  2. Popište evropský kontinentální systém práva a anglosaský typ Common Law
  3. Definujte právní normu a uveďte druhy právních norem a druhy výkladu právních norem
  4. Uveďte předpoklady vzniku právního vztahu
  5. Popište jednotlivé prvky právního vztahu
  6. Jaký je rozdíl mezi způsobilosti k právům a povinnostem a způsobilosti k právním úkonům
  7. Co je promlčení a prekluze a jaký je mezi nimi rozdíl
  8. Jak je upravena dělba moci ve státě a popište orgány jednotlivých druhů moci včetně soustavy soudů
  9. Co obsahuje Listina základních práv a svobod a čeho je součástí
  10. Vysvětlete pojem územní samosprávy, definujte obec a kraj a uveďte jejich orgány
  11. Co upravuje správní řád a uveďte způsoby zahájení správního řízení
  12. Uveďte opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu
  13. Vysvětlete pojem trestného činu
  14. Vysvětlete zánik trestnosti podplácení a nepřímého úplatkářství dle § 163 trestního zákona

Zdroje:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše