Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Spalovací motory a jejich vliv na životní prostředí

«»
Přípona
.doc
Typ
semestrální práce
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4602
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
874 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Motory jsou hnací stroje přeměňující dodávanou energii na mechanickou energii schopnou konat práci. Zdrojem energie tepelných motorů je teplo vznikající spalováním paliv - ropy, benzinu, plynu nebo uhlí. Práce vykonávaná motorem se využívá mnoha různými způsoby: pohání jiné zdroje, vyrábí elektrický proud, čerpá vodu nebo pohání vozidla jako automobily, lokomotivy, lodě či letadla.
První použitelné tepelné motory se objevily v 18. století a vyráběly spalováním uhlí páru v kotli. V tomto typu motoru se zdroj tepla nacházel mimo motor a je znám jako motor s vnějším spalováním (parní stroj a parní turbína).
První spalovací motory se objevily již na počátku 19. století. V roce 1801 zahájil Francouz Philippe Lebon pokus se spalovacím motorem na svítiplyn. Patent spalovací motor obdržel již roku 1807 Švýcar Isaac de Rivaz. Od 2. poloviny 19. století můžeme sledovat praktické uplatnění spalovacích motorů s pozitivními i negativními důsledky pro člověka.

Klíčová slova:

spalovací motor

zážehový motor

vznětový motor

katalyzátor

lambda sonda

Bosch

kouřivost

emiseObsah:
 • Obsah
  Úvod -2-
  1. Spalovací motory -3-
  1.1 Vývoj spalovacího motoru -3-
  1.2 Spalování zážehového motoru -4-
  1.3 Spalování vznětového motoru -4-
  2. Složení výfukových plynů spalovacího motoru -5-
  2.1 Oxid uhelnatý -5-
  2.2 Uhlovodíky -6-
  2.3 Oxidy dusíku -6-
  2.4 Oxid siřičitý -6-
  2.5 Sloučeniny olova -7-
  2.6 Oxid uhličitý -7-
  2.7 Kyslík -7-
  3. Koncepce motoru, provozní podmínky a oblasti motoru -8-
  3.1 Kompresní poměr -8-
  3.2 Tvar spalovacího prostoru -8-
  3.3 Další opatření na motoru -8-
  3.4 Otáčky -8-
  3.5 Rychlost -9-
  3.6 Zatížení motoru -9-
  4. Opatření ke snížení škodlivých emisí výfukových plynů -10-
  4.1 Katalyzátory -10-
  4.1.1 Keramické monolity -10-
  4.1.2 Kovové monolity -10-
  4.1.3 Aktivní vrstva -11-
  4.1.4 Oxidační katalyzátory -11-
  4.1.5 Dvoukomorový katalyzátor -11-
  4.1.6 Třícestný katalyzátor -11-
  4.2 Další opatření -12-
  4.2.1 Koncepce chudých směsí -12-
  4.2.2 Systémy sekundárního vzduchu -12-
  4.2.3 Přerušení dodávky paliva při deceleraci -12-
  5. Měření emisí -14-
  5.1 Měření emisí zážehových motorů -14-
  5.1.1 Infračervená metoda pro měření CO, HC a CO2 -14-
  5.1.2 Kyslíková sonda -14-
  5.1.3 Výpočet hodnoty lambda -14-
  5.1.4 Měření emisí s infraanalyzátory Bosch -15-
  5.2 Měření kouřivosti vznětových motorů -15-
  5.2.1 Měření emisí pevných částic -16-
  5.3 Přístroje pro měření emisí -17-
  6. Zákony a předpisy -19-
  Závěr -23-

Zdroje:
 • VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Brno: Nakladatelství vlk, 2001.
 • PETRÁS, Z., RŮŽIČKA, A. Měření emisí. Praha: Robert Bosch, 1997.
 • TAKÁTS, M. Měření emisí spalovacích motorů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994.
 • KOLEKTIV. Co dokážou stroje. Praha: Albatros, 1988.
 • http://www.mfcr.cz/DanSprava/DanPrizn2000/MetodPokyn.htm
 • http://www.ecn.cz/env/doprava/vliv.html
 • ZELINGER, Radim. Škodliví pomocníci. Auto, motor a sport, 1999, č. 8, s. 56 - 57.
 • KOLEKTIV. PSA - malé elektromobily, Mazda Demio FCEV, Renault fever. Automobil, 1998, roč. 42, č. 5, str. 50 - 51.
 • RYBECKÝ, Vladimír. Život mezi vraky. Svět motorů, 2001, roč. 55, č. 34, str. 2 - 3.