Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Semestrální práce z oboru Územní plánování

«»
Přípona
.docx
Typ
semestrální práce
Stažené
0 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
11925
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
77 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Výběr území
Vybrané území se rozprostírá v zastavěné části hlavního města Prahy, jedná se o lokalitu Řepy. Vybral jsem křižovatku nad sídlištěm Řepy I, jmenovitě se jedná část, kde se kříží hlavní komunikace Jeremiášova s komunikací Hájčí. Vybrané zájmové území jsem označil červeným kruhem o poloměru 200 m (Obr. 1a 2).

2. Analyzované území - plán využití ploch

• Názvy a označení funkčního využití ploch ve vybraném analyzovaném území

OB - čistě obytné (území sloužící pro bydlení).

SV - všeobecně smíšené (území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí).

VN - nerušící výroby a služeb (území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
ZMK - zeleň městská a krajinná (zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území).

Klíčová slova:

výběr území

analyzované území

využití ploch

územní plánování

posouzení výstavbyObsah:
  • 1. Výběr území
    2. Analyzované území - plán využití ploch
    3. Výběr pozemku
    4. Posouzení výstavby