Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

«»
Přípona
.pdf
Typ
projekt
Stažené
1 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
5395
Poslední úprava
23.03.2015
Zobrazeno
765 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů
1.1 Systém kurikulárních dokumentů
V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a Rámcové vzdělávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola[2] podle zásad stanovených v příslušném RVP.
Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Systém kuriklárních dokumentů
Legenda: RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP GV - Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV - Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání.
* Ostatní RVP - rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon - Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.

Klíčová slova:

vzdělávací program

předškolní vzdělávání

podmínky

autoevaluace

pedagogika

systém vzděláváníObsah:
 • 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů -3-
  1.1 Systém kurikulárních dokumentů -3-
  1.2 Platnost RVP PV -4-
  1.3 Hlavní principy RVP PV -4-
  2. Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace -4-
  3. Pojetí a cíle předškolního vzdělávání -5-
  3.1 Úkoly předškolního vzdělávání -5-
  3.2 Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce -6-
  3.3 Cíle předškolního vzdělávání -7-
  3.3.1 Rámcové cíle -8-
  3.3.2 Klíčové kompetence -9-
  4. Vzdělávací obsah v RVP PV -12-
  5. Vzdělávací oblasti -13-
  5.1 Dítě a jeho tělo -13-
  5.2. Dítě a jeho psychika -16-
  5.2.1 Jazyk a řeč -16-
  5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -17-
  5.2.3 Sebepojetí, city, vůle -19-
  5.3 Dítě a ten druhý -21-
  5.4 Dítě a společnost -23-
  5.5 Dítě a svět -26-
  6. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu -28-
  7. Podmínky předškolního vzdělávání -29-
  7.1 Věcné podmínky -29-
  7.2 Životospráva -30-
  7.3 Psychosociální podmínky -30-
  7.4 Organizace -31-
  7.5 Řízení mateřské školy -32-
  7.6 Personální a pedagogické zajištění -32-
  7.7 Spoluúčast rodičů -33-
  8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných -33-
  8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami -33-
  8.2 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných -36-
  9. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí -36-
  10. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu -38-
  11. Kritéria souladu rámcového a školního vzdělávacího programu -40-
  12. Povinnosti předškolního pedagoga -41-
  Slovníček použitých výrazů -43-