Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Farma větrných elektráren Mauricius - Odborný posudek vlivu záměru na předměty ochrany EVL a PO a zvláště chráněné druhy

«»
Přípona
.doc
Typ
projekt
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
8173
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
675 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod a rámcový popis projektu
Posudek hodnotí vliv záměru Větrné farmy Mauricius na zvláště chráněné druhy ve smyslu Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a předměty ochrany dotčených EVL a PO. Je jedním z podkladů pro posudek dokumentace v procesu EIA ke jmenovanému záměru.

Výše uvedený záměr se týká výstavby a provozu 2 větrných elektráren (VTE) Vestas V90 - 3.0 MW, podzemních kabelových přípojek a obslužné komunikace. Zmíněné VTE jsou situovány JZ od vrcholu Nad Rýžovnou (1053 m n. m.), cca 2 km S od obce Abertamy v okrese KV.

2. Popis území
Dotčené území se nachází ve vrcholové části západních Krušných hor v rozmezí 1000 až 1040 m n. m.. Jedná se o odlesněný plochý vrchol nedaleko od Božídarského rašeliniště. Lokalitu tvoří mozaika luk, remízů, lesů, vřesovišť a podmáčených rašelinných biotopů.

3. Využité podklady
Při posuzování záměru, resp. závěrů dokumentace EIA, byly využity výsledky inventarizačního průzkumu předmětné lokality a jejího okolí zaměřeného na zvláště chráněné rostliny, bezobratlé a obratlovce (Ondráček 2006). Zohledněny byly též informace z AOPK ČR (středisko KV), jež vycházejí z mapování výskytu tetřívka obecného a netopýrů (Melichar a spol. 2006).

Klíčová slova:

větrné elektrárny

odborný posudek

vliv záměru

chráněné druhy

posouzení vlivu

netopýry

tetřívek obecnýObsah:
 • 1. Úvod a rámcový popis projektu
  2. Popis území
  3. Využité podklady
  4. Posouzení vlivu záměru na tetřívka obecného
  5. Posouzení vlivu záměru na netopýry
  6. Literatura

Zdroje:
 • ANDREAS M. 2007: Zhodnocení záměru „Farma větrných elektráren Mauritius“ z hlediska ochrany netopýrů. ČESON ms. 4 str.
 • BEJČEK V., BENDA P., BUŠEK O., ČEŘOVSKÝ V., ŠÍMOVÁ P., MELICHAR V., ŠŤASTNÝ K., TEJROVSKÝ V., VOLF O. 2007: Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného. Studie, MŽP ČR Praha. 25 str. a přílohy.
 • ERICKSON, W.P., JOHNSON, G.D., YOUNG, Jr, D.P., STRICKLAND, M.D., GOOD, R.E., BOURASSA, M.., BAY, K., SERNKA, K.J. 2002. Synthesis and comparison of baseline avian and bat use, raptor nesting and mortality information from proposed and existing wind developments. Bonneville Power Administration, Portland, Oregon.
 • JOHNSON, G. D. 2005. A review of bat mortality at wind-energy developments in the United States. Bat Research News, 46: 45-49.
 • KERNS, J., KERLINGER, P. 2004. A study of bird and bat collision fatalities at the Mountaineer Wind Energy Center, Tucker County, West Virginia: Annual report for 2003. Prepared for FPL Energy and Mountaineer Wind Energy Center Technical Review Committee.
 • MELICHAR V. A SPOL. 2006: Odborné stanovisko ke zjišťovacímu řízení záměru Farma VE Mauricius. AOPK ČR (Středisko KV), Ms.
 • ONDRÁČEK V. 2006: Základní biologický průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí) území pro výstavbu větrných elektráren u obce Abertamy (Karlovy Vary). Ms. 20 str.
 • PEDERSEN, M.B., POULSEN, E., 1991: En 90m/2MW vindmolles indvirkning pa fugkelivit: fugles reaktioner pa opforelsen og idriftsaettelsen af Tjaereborgmollen ved Danske Vadehav. Kalo, Danske Vildtundersogelser 47.
 • ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., FARKAČ J. a LINHART J. 2003: Biologické hodnocení vlivu větrných elektráren na lokalitě Petrovice u Chabařovic v Krušných horách na flóru a faunu
 • ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. A HUDEC K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Aventinum. Praha.
 • TOMSOVÁ H., BEJČEK V. MÁLKOVÁ P. & K. ŠŤASTNÝ 2000: Radiotelemetrické sledování prostorové aktivity tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. In: Málková P. (ed.): Sbor. příspěvků z mezinár. konf. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice 24.-26. března 2000.
 • VÉLE A. 2006: Větrná farma Mauricius. Posouzení vlivu záměru dle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 2000. Ms. 25 str.
 • VÉLE A. 2007: Revilatizace rašeliniště Pernink. Ms. 6 str.
 • VOLF O. 2007: Větrná farma Mauricius. Odborný posudek vlivu záměru na tetřívka obecného. Ms. 5 str.