Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Ošetřovatelská péče o pacienta na umělé plícní ventilaci

«»
Přípona
.pptx
Typ
prezentace
Stažené
1 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
10123
Poslední úprava
10.04.2017
Zobrazeno
853 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Používané zkratky

Vt - dechový objem
Df - dechová frekvence
MV - minutový výdej
DC - dýchací cesty
FiO2 - inspirační frakce kyslíku
SpO2 - saturace krve kyslíkem
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc
ALI - acute lung injury
ARDS - acute respiratory distress syndrome
DÚ - dutina ústní
ETK - endotracheální kanyla
TSK - tracheostomická kanyla
OOP - osobní ochranné pomůcky
BAL - broncho-alveolární laváž

Fyziologie dýchání

Základní funkce dýchání spočívá v přísunu O2 a odstranění CO2
Vt - dechový objem, za klidových podmínek 5-7 ml/kg
Df - dechová frekvence - počet cyklů (nádech a výdech) za jednu minutu, 12-20 u dospělého člověka, u novorozenců a při fyzické námaze dosahuje až 50/min
MV - minutová ventilace = Vt x Df, to je cca 6-10 l/min

Klíčová slova:

anatomie

dýchací cesty

dýchání

patologie

indikace

zdravotní sestraObsah:
 • Používané zkratky
  Anatomie DC
  Fyziologie dýchání
  Faktory ovlivňující dýchání
  Faktory ovlivňující efektivitu dýchání
  Patologické dýchání
  Cíle UPV
  Indikace UPV
  Odsávání z DC uzavřeným systémem
  Zdravotní sestra hodnotí
  Zdroje

Zdroje:
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-538-9.
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1091-4.
 • EVA TRACHTOVÁ A KOLEKTIV [GABRIELA FOJTOVÁ, Dagmar Mastiliaková]. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 2., nezměn. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. ISBN 9788070133248.
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. Sestra (Grada). ISBN 80-247-1443-4.
 • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5.