Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Úvod do práva sociálního zabezpečení - Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele

«»
Přípona
.ppt
Typ
přednášky
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5193
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
656 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem sociálního zabezpečení

Předchůdci pojmu byly historicky pojmy:
- chudinská péče
- sociální správa
- sociální péče
Odpovědné ministerstvo se v roce 1918 nazývalo ministerstvo sociální péče, dnes je to Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pojem sociálního zabezpečení byl modifikován teorií sociálního státu/“social welfare state“, Belveridge (1942). Social welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami a sociální pomocí občanům.
Poslední fází terminologického vývoje je zavedení pojmu sociální ochrany na půdě Evropské unie (social protection). Sociální ochrana v širším významu zahrnuje social welfare, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu (včetně bezpečnosti práce) a ochranu prostředí (ekologie).
Dnes se stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou při sociálních událostech. Vývoj směřuje k integraci pracovního práva práva sociálního zabezpečení v sociální právo poskytující sociální ochranu občanům jako reflexe jejich nezadatelných lidských práv.Klíčová slova:

právní předpisy

sociální zabezpečení

sociální politika

sociální stát

zabezpečení

pojistnéObsah:
 • Pojem sociálního zabezpečení
  Sociální politika
  Cíl práva sociálního zabezpečení
  Předmět práva sociálního zabezpečení
  Sociální stát
  Systém sociálního zabezpečení v ČR
  Tři základní pilíře sociálního zabezpečení
  Další systémy sociálního zabezpečení
  Přístup k výkladu sociálních jevů
  Systémy nástrojů sociální politiky
  Organizace sociálního systému v ČR
  Koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii
  Základní sociální práva občanů
  Kontrolní otázky
  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  Sociální zabezpečení
  Zdravotní pojištění v ČR
  Účel pojistného
  Poplatník
  Povinnost platit pojistné
  Účast na pojistném, vyměřovací základ
  SAZBY POJISTNÉHO
  PLÁTCE POJISTNÉHO
  Organizace a Malá organizace
  Osoba samostatně výdělečně činná/ OSVČ
  Povinnosti a sankce
  Zaměstnanec pro účely pojistného
  Zaměstnanec pro účely pojistného (pokračování)
  Příklady, opakování:
  Nemocenské pojištění
  Příklad:
  Opakování nemocenské pojištění