Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Sociální patologie

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2590
Poslední úprava
17.12.2013
Zobrazeno
746 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PŘEDNÁŠKA


Pohledy na normu a normalitu

Pojetí normy a normality

 statistické (frekvenční) pojetí normality =) „normální je ti, co je běžné, průměrné, frekventované“
 individuálně vztahové, subjektivní pojetí normality =) „normální je to, co odpovídá individualitě každého jedince“
 zdravotní pojetí normality =) „normální je to, co je zdravé“
 sociokulturní pojetí normality =) „normální je to, co je v dané společnosti a kultuře obvyklé“
 věkový faktor při posuzování normality


Statistické (frekvenční) pojetí normality

 nejběžnější pojetí, využívané v běžném životě intuitivně, na základě osobní zkušenosti s frekvencí výskytu jevů
 hodí se především na kvantitativní jevy
 rozložení náhodných jevů podle tzv. Gaussovy (zvonovité) křivky
 znázorněním rozložení IQ (inteligenčního kvocientu) v populaci
 pásmo průměru zahrnuje většinu populace (průměrné = frekventované)
IQ = MV/ FV * 100Individuálně vztahové, subjektivní pojetí normality

 hlavní smysl: nevztahovat hodnotu znaku k frekvenci výskytu v celé populaci, ale vzhledem ke konstitučním hodnotám a individuálním možnostem každého jedince
 užívání patří k profesionalitě pomáhajících profesí (učitelé, psychologové, lékaři, soc. pracovníci)
 základní předpoklad práce hlavně s člověkem, který se vymyká normě statistické
* to, co je normální pro každého jednoho člověka

Zdravotní pojetí normality

 vhodné k vyjádření jevů kvalitativních
 normalita chápána jako absence nemoci
 dříve bipolární vztah zdraví - nemoc
 dnes definice pozitivního zdraví (WHO)
 „stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo tělesné chyby“

Sociokulturní pojetí normality

 sociální norma - pravidla soužití v jednom sociálním prostoru
 vždy vázána na sociální skupinu
 představuje to, co je ve skupině:
- obvyklé, osvědčené
- přípustné
- správné
- žádoucí
 různá pevnost vymezení sociálních norem (pravidla dětské party X zákony)
 osvojování norem v procesu socializace (mravní vývoj)
 sociální deviace - odchylka od sociální normy
 norma jako ideál
 toleranční limit při posuzování negativních odchylek od normy - jaká je míra tolerance (liší se dle sociálních skupin, závažnost v rámci okolí, věk apod.)
* Japonsko - nehodí se, aby se podříz...

Klíčová slova:

normalita

socializace

mravní vývoj

sociální norma

sociabilitaObsah:
 • 1.PŘEDNÁŠKA - Pohledy na normu a normalitu
  2.PŘEDNÁŠKA - Základní terminologie
  3.PŘEDNÁŠKA - Dělení poruch chování, Dělení poruch chování
  4.PŘEDNÁŠKA - Neagresivní poruchy chování u dětí
  5.PŘEDNÁŠKA - Agrese a agresivita
  6.PŘEDNÁŠKA - Šikana
  7.PŘEDNÁŠKA - Domácí násilí
  8.PŘEDNÁŠKA - Závislosti
  9.PŘEDNÁŠKA - Delikvence a kriminalita
  10.PŘEDNÁŠKA-Systém reedukace poruch chování
  11.PŘEDNÁŠKA - Odchylky v sexualitě
  13.PŘEDNÁŠKA - Problematika sekt