Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Přednášky z předmětu Speciální pedagogika

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
9991
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
515 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (SPg)
(Vymezení základních pojmů, defekt, defektivita. Struktura speciální pedagogiky
• Charakteristika SPg
» významná pedagogická disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské uplatnění handicapovaných osob a na řešení výzkumných problémů v oboru.
Širší pojetí SPg » SPg zahrnuje vše, co se vymyká obecné pedagogice
Užší pojetí SPg » věda o zákonitostech rozvoje speciální výchovy a speciálního vzdělávání handicapovaných jedinců, kteří z důsledků znevýhodnění vyžadují při vzdělávání speciálně pedagogický přístup a podporu při pracovním a společenském uplatnění
• Předmět SPg
» zdravotně, případně sociálně znevýhodněná osoba, která potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání a při pracovním a společenském uplatnění
» patří sem veškeré odlišnosti, které mají charakter oslabení, odchylky, poruchy, vady, postižení.
• Cíl SPg
» maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace.
» v minulosti byla SPg úzce zaměřena jen na problematiku speciálního vzdělávání a profesní přípravy.
» současné pojetí SPg se zabývá handicapovaným jedincem od jeho narození až po stáří.
» se změnami ve společnosti se prohlubuje snaha po integraci všech handicapovaných do společnosti.
• Pojem SPg
» postupně se v historii obměňoval a specifikoval
» označení „speciální pedagogika“ se u nás ustálilo » od 70. let 20. století
» v celém světě není doposud pojmenování tohoto oboru jednotné, po obsahové stránce jsou však přístupy odborníků blízké

Klíčová slova:

pedagogika

diagnostika

vzdělávání

psychopedie

etopedie

toxikomanie

logopedie

tyflopedieObsah:
 • Speciální pedagogika. Vymezení základních pojmů, defekt, defektivita. Struktura speciální pedagogiky.
  Cíl speciální pedagogiky - socializace. Metody speciální pedagogiky.
  Diagnostika ve speciální pedagogice. Defektologická prevence.
  Vzdělávání a výchova postižených jedinců, legislativní vymezení. Integrace a školská legislativa v ČR.
  Vývoj péče o postižené na území ČR.
  Dítě a škola - školní zralost, děti ohrožené, problematika leváctví. Postižené dítě v rodině.
  Dítě s LMD, specifické poruchy učení - příčiny, vzdělávání, možnosti terapie.
  Výchova a vzdělávání dítěte s autistickým chováním.
  Psychopedie - vymezení pojmů, klasifikace MR, příčiny MR. Výchova a vzdělávání MR osob. Systém zařízení psychopedické péče.
  Etopedie - vymezení pojmů, klasifikace poruch chování, příčiny poruch chování.
  Toxikomanie, alkoholismus, nikotinismus, gamblerství - charakteristika, možnosti prevence a léčby. Sexuální aberace. Neurotická povaha, neurózy.
  Péče o sociálně narušené jedince - systém zařízení etopedického typu - charakteristika a poslání. Náhradní rodinná péče. Ústavní a ochranná výchova.
  Logopedie - vymezení pojmů. Vývojové poruchy řeči, poruchy zvuku řeči, poruchy tempa řeči, neurózy řeči - charakteristika, možnosti nápravy. Systém výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami řeči.
  Tyflopedie - vymezení pojmů. Refrakční poruchy, slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost - charakteristika, možnosti nápravy. Systém výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami zraku.
  Surdopedie - vymezení pojmů. Nedoslýchavost převodní a percepční, úplná ztráta sluchu. Formy komunikace neslyšících. Systém výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami sluchu.
  Somatopedie - vymezení pojmů. Vady a poruchy hybného ústrojí ve školním věku, DMO, rozštěp páteře, svalová onemocnění, dysmélie - příčiny, projevy, možnosti nápravy. Nejběžnější formy terapie při léčbě tělesných postižení (Bobathova terapie, Vojtova terapie, …). Nové trendy v péči o tělesně postižené u nás - terapie (hipoterapie, canisterapie, arteterapie).
  Organizace zdravotně postižených, odborná literatura, časopisy. Nové trendy v péči o zdravotně postižené po roce 1990. Legislativní vymezení postavení zdravotně postižených osob - problematika lidských práv.