Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Přednášky z předmětu Oceňování přírodních zdrojů

«»
Přípona
.pdf
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
13202
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
136 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základní přírodní zdroje v krajině:
• Obnovitelné: les, půda, voda
• Neobnovitelné: ložiska nerostných surovin

Vždy záleží, podle čeho chceme věc oceňovat - záleží, pro jaké účely to potřebujeme. Podle toho potom rozdělujeme různé metody oceňování.

Rozdíl CENA X HODNOTA. Cena má pro každého jiný význam, např. cena produkční, mimoprodukční, tržní …

Oceňování přírodních zdrojů vyjadřuje ekonomický význam funkce přírodních zdrojů pro společnost v peněžní formě. (Je otázka, jakou funkci zdroje chceme ocenit.)

Členění přístupů k oceňování:
I) Ve vztahu k trhu (z hlediska sociálně-ekonomického obsahu):
a) Oceňování produkčních funkcí (tržních, výrobních, internalit)
b) Oceňování mimoprodukčních funkcí (netržních, nevýrobních, externalit = externí vůči trhu, neprochází trhem)
II) Podle účelu:
a) Oceňování úřední (normativní, legislativní)
b) Oceňování neúřední (používá se ve vztahu mezi dvěma subjekty - kupujícím a prodávajícím: může být podle ceny sjednané, ceny dohodou, nebo ceny tržní; není předepsáno normou, záleží na subjektech)
III) Podle společenské významnosti:
a) Oceňování z hlediska soukromovlastnického
b) Oceňování z hlediska společenského (určujeme společenskou cenu)

Klíčová slova:

oceňování

pozemek

majetek

výnos z lesa

ekonomický význam

přírodní zdrojeObsah:
 • Členění přístupů k oceňování:
  Účely úředního oceňování (majetku)
  Úřední ocenění produkčních funkcí přírodních zdrojů
  Oceňování jednotlivých druhů pozemků
  Vyhláška o oceňování majetku
  Výpočet škody na lesích
  Oceňování přírodních zdrojů z hlediska neúředního
  Základní úlohy finanční matematiky v oceňování přírodních zdrojů
  Škola čistého výnosu z půdy pro oceňování lesa (ŠČVP)
  Škola čistého výnosu z lesa (ŠČVL)
  Přístup čisté současné metody
  Oceňování z hlediska společenského a funkcí tržních i netržních
  Dvojí sociálně ekonomický význam funkcí zdrojů pro společnost
  Sociálně ekonomický význam (dřevo)produkční funkce (lesa) z teoretického pohledu
  Diferencovaný přístup k oceňování společenské sociálně - ekonomické hodnoty netržních funkcí přírodních zdrojů
  Diferencované metody oceňování společenské významnosti funkcí přírodních zdrojů