Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Přednášky na tému Bible

«»
Přípona
.docx
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2642
Poslední úprava
17.12.2013
Zobrazeno
871 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
• Starý zákon: celé poslední tisíciletí předkřesťanské
• Nový zákon: první dvě století křesťanského letopočtu
• Označení Bible vychází z řečtiny- z latiny: ta biblia- knihy
• Přes latinu se dostala do všech evropských jazyků
• Stejně rozšířené je i označení Písmo svaté- Písma svatá neboli Kniha knih
• Bible se skládá ze dvou částí: Starý zákon a Nový zákon- toto pojmenování mohlo však vzniknout až tehdy, když si církev vytvořila svou sbírku posvátných knih ( evangelia, skutky apoštolské, epištoly, zjevení)
• První apoštolská církev se přidržovala posvátných knih židovstva, v nichž nacházela zaslíbení o příchodu mesiáše, kterého vyznávala v Ježíši Kristu. Proto se nevzdala židovského kánonu, ani když si pořídila svou vlastní sbírku. Jen jej odlišila označením Starý zákon od svého Nového zákona, či Nové smlouvy (podle smlouvy, kterou Bůh se svým lidem uzavřel v krvi Kristově
• Židé svou sbírku knih neoznačují jako Starý zákon, ale nazývají je Te nak, dle začínajících písmem jeho jednotlivých částí: Tora- Ne bí ím - Ké tubím, česky Zákon- Proroci- Spisy
• Starozákonní knihy jsou anonymní, zatímco u Nového zákona známe některé autory
• Místem, kde se posvátné spisy střežily byly především svatyně, jeruzalémský chrám a dvůr
• Mnohá vyprávění kolovala delší dobu jen ústně
• Při zničení chrámu Babyloňany roku 587 byla zničena velká část chrámového archívu

Klíčová slova:

starý zákon

nový zákon

bible

cirkev

BůhObsah:
 • Bible
  STARÝ ZÁKON
  PRVNÍ MOJŽÍŠOVA (GENESIS
  DRUHÁ MOJŽÍŠOVA (EXODUS)
  TŘETÍ MOJŽÍŠOVA (LEVITICUS)
  ČTVRTÁ MOJŽÍŠOVA (NUMERI)
  PÁTÁ MOJŽÍŠOVA (DEUTERONOMIUM)
  NOVÝ ZÁKON
  Evangelia
  EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
  EVANGELIUM PODLE MARKA
  EVANGELIUM PODLE MARKA
  EVANGELIUM PODLE JANA
  SKUTKY APOŠTOLŮ