Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Obecné dějiny do roku 1648

«»
Přípona
.doc
Typ
přednášky
Stažené
3 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3049
Poslední úprava
03.04.2014
Zobrazeno
369 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Středověk

Chybné výklady v terminologii
- problematika periodizace středověku není úplně šťastná; jako samostatné období => raný novověk se ze stře-
dověku vyděluje a stává se samostatnou vědní disciplínou - neměl by být přednášen pohromadě se středově-
kem
- termín středověk vznikl v období renesance, kdy plnil název pro období mezi antikou a antickým obrozením
(renesancí) - dříve chápáno jako období úpadku
- ve starší literatuře se setkáváme se synonymem feudalismus - česky léno; systém založení buď na syst. léna a
z něj se odvíjejících vazeb (to je pravda, ale ne všude; lení systém je někde pouze minoritní); za marx. je vy-
kládán jako systém vazeb mezi feudály a nefeudály (vykořisťovanými) - tato definice již dnes nefrčí

viz J. Le Goff - „Kultura středověké Evropy“


PERIODIZACE
-regionálně je rozlišená

1) raný
2) vrcholný (rozvitý)
3) pozdní


Raný středověk
- začíná rozpadem ant. spol. (soc., ideologicky., politicky); rok 476 jako hranice konce stř. ve skutečnosti nemá žádný význam (správně by bylo říci 4.-6. stol.))
- obd. je char. převzetí a šíření křesťanství z Řř, a christianizace kmenových a barbarských společností
- z hlediska pol. ideologie je to utváření raně středověkého státu; je velice odlišnou epochou od antiky z hlediska politického
- začíná gentilismus - od lat. gens - kmen římský stát obývají římští občané (kdokoli s přiznanými občanskými právy a povinnostmi) × středověký stát občanský princip nezná, je budován na základě kolektivu, který drží pohromadě představy, že má společný původ, poslání a společné instituce (kmenové právo, soudci,kulty) a mají svého reprezentanta, kterého si volí => všichni se domnívali, že jsou příbuzní
- na tomto základě vzniká základní středověká moc, státní útvary

Klíčová slova:

středověk

periodizace

ikonoklasmus

polský stát

kyjevská rusObsah:
 • Středověk
  Nová barbarsko-germánská království
  Církev v raném středověku
  Šesté až deváté století
  Kyjevská rus
  Polský stát
  Uherský stát
  Boj o investituru