Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Autorské právo - prezentace

«»
Přípona
.docx
Typ
přednášky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3960
Poslední úprava
11.08.2014
Zobrazeno
892 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
AUTORSKÉ PRÁVO
Autorská práva a práva související s právem autorským jsou práva k autorským dílům, uměleckým výkonům a dále zvukovým a obrazovým záznamům. Mezi oběma uvedenými druhy práv existuje řada rozdílů. V první řadě platí, že autorské právo vzniká ihned po vytvoření díla a není třeba dílo nikam formálně zapisovat, registrovat či oznamovat jeho vytvoření. Ochrana, která je poskytována autorským právem, tak nastupuje automaticky. Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů), je členěn do dvanácti částí a obsahuje úpravu většiny aspektů spojených s autorským právem (definice autorství, autorského díla, autorských práv, autorských žalob, licenčních smluv atd.)
§ 2 Autorské dílo
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.
Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

Klíčová slova:

autorské právo

autorství

majetková práva

dílo

licence

tiskový zákon

kolektivní správaObsah:
 • Autorské právo
  § 2 autorské dílo
  Autorství
  § 9 vznik práva autorského
  Osobnostní práva
  Majetková práva
  Ochrana práva autorského
  VZnik autorského práva
  Rozsah ochrany
  Souborné dílo
  Obsah autorského práva
  Osobnostní práva
  Majetková práva
  Licenční smlouva
  § 47 výhradní nebo nevýhradní licence
  Omezení licence
  § 55 zánik licence
  Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou
  Zvláštní druhy autorských děl
  Kolektivní správa
  Tiskové právo
  Tiskový zákon
  Pro účely tohoto zákona se rozumí: