Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Základy marketingu

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9227
Poslední úprava
19.12.2016
Zobrazeno
382 x
Autor:
goldenlife
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
DEFINICE MARKETINGU

Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě:
Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují, anebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Kotler, 1989).
Podle definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje marketing proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA 1988).
Pokusíme-li se charakterizovat podstatu marketingu co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem, můžeme konstatovat, že marketing slouží ke zjišťování a uspokojování lidských potřeb prostřednictvím směny a s pomocí takových nástrojů jaké představují marketingový výzkum či marketingový mix.
Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu toho zboží, které podnik již vyrobil, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje, a to tím, že jeho potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení a další faktory.

Klíčová slova:

marketing

podnikatelská koncepce

marketingový plán

analýza portfolia

marketingový mix

produkt

cenaObsah:
 • Definice marketingu
  Podnikatelské koncepce
  A přístup k zákazníkům
  Makromarketing a mikromarketing
  Zakladní marketingové strategie
  Marketingový plán
  Marketingové prostředí podniku - analýza trhu
  Marketingové mikroprostředí
  Marketingové makroprostředí
  Analýza portfolia
  Marketingový informační systém
  Nákupní chování
  Segmentace trhu
  Marketingový mix
  Produkt
  Cena
  Propagace - marketingová komunikace