Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Základní pojmosloví literární vědy

«»
Přípona
.rtf
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2663
Poslední úprava
17.12.2013
Zobrazeno
945 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Lyrika
žánr nesyžetový, protože v ní nedominuje kauzální řazení motivů, nositel tématu je autor, který vypovídá o svém vztahu ke světu a k životu - Zatímco se v epice autorův subjekt staví do pozadí, v lyrice stojí v popředí- z toho hlediska je lyrika básnictví subjektivní - Vedle lyriky subjektivní existuje i lyrika objektivní- autorský subjekt se ztrácí, ale jen zdánlivě, protože autor uskutečňuje svou výpověď ve třetí osobě: místo o svém vlastním vztahu mluví o vztahu někoho jiného - Subjektivnost lyriky je dobře vidět na rozdílu mezi popisným básnictvím a přírodními básněmi Vrchlického - Lyrická situace je sice umístěna v čase, ale prezentuje se jako vytržená z časového proudu- ačkoli je psána báseň v prézentu, jde o zachycení určité situace v minulosti- jde o to zachytit ji v její jedinečnosti a neopakovatelnosti - Normální výrazová forma pro lyrické básnictví je verš a metaforika dithyramb-báseň radostného opojení životem, původně sborový zpěv na oslavu boha Dionýsa, spontánní, plná hluku Pod kaštany, prosvítajícími veliké hrachy slunce, které nemohou dopadnout, poskakující z předmětu na předmět, míče odrážené nejrůznějšími věcmi… Vlají, bílé ubrusy, světlé toalety, dmou se tenké látky, zelené, červené, jedna šeříková, proplétají se, vaří se, stříkají. Vřískají, hlásky dětí a koketních slečinek, volají, basy, tenory mužů, alty, soprány žen… - Oda, jejímž námětem je nevázaná radost (v římské myt- ologii oslava Bakcha) - Hymnus i dithyramb zpívá jeden zpěvák

Klíčová slova:

lyrika

báseň

motiv

verš

metaforikaObsah:
 • Lyrika
  elegie
  epigram
  epitaf
  gnoma
  hymnus
  sonet
  tercina
  elegické distichon
  gazel
  rondo
  sestina
  báseň v proze
  Epika
  pohádka
  pověst
  balada
  Drama
  činohra
  melodram
  Zvuková organizace textu
  typy verše
  Básnické figury
  Přímá pojmenování
  Obrazná pojmenování
  Tropy a figury