Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Výtah z Úvodu do psychologie

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
6295
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
486 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základní pojmy (užívané v psychologii obecné a osobnosti, místy i v sociální)
Osobnost lze definovat jako duševní celek, charakteristický:
a) vnitřní jednotou a strukturovaností jeho dílčích složek;
b) individuální specifičností, odlišností od jiných osobností;
c) vývojovou kontinuitou, tj. relativní stálostí psychických vlastností i v průběhu různých vývojových změn

Shrnutí: Osobnost funguje jako integrovaný celek, který je individuálně typický a ve svých charakteristických rysech i relativně stabilní.

Osobnost během života jedince prochází zákonitou postupnou proměnou psychických vlastností a procesů:
a) ve vztahu k vlastním tělesným znakům a procesům;
b) ve vztahu ke všem variantám vnějšího prostředí a nakonec i
c) ve vztahu k sobě samému

Tato proměna - vývoj psychické i tělesné složky lidské osobnosti je kontinuální, všechny fáze na sebe navazují - jedna druhou ovlivňuje.
Každá osobnost je součástí určitého prostředí - jde tedy vždy o interakci jedince a prostředí.
Osobnost je determinována časem, prostorem, vnitřními psychickými procesy.
Každou lidskou osobnost lze hodnotit na základě jejích jednotlivých psychických vlastností a procesů, tj. duševních funkcí.

Klíčová slova:

behaviorismus

psychologie

humanismus

determinace

emotivitaObsah:
 • 1. Základní pojmy (užívané v psychologii obecné a osobnosti, místy i v sociální)
  2. Historické pojetí determinace vývoje lidské psychiky
  3. Činitelé psychického vývoje
  4 Psychofyziologické vztahy, organismus a osobnost
  5. Vědomí
  6. Vrozený základ osobnosti
  7. Motivace
  8. Vůle
  9. Schopnosti
  10. Vnímání
  11. Inteligence
  12. Paměť
  13. Učení
  14. Racionální poznávání, myšlení
  15. Neracionální poznávání, empatie
  16. Základní dimenze osobnosti
  17. „Já“ jako integrující složka osobnosti
  18. Sociální psychologie osobnosti