Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Výtah z přednášek z předmětu Územní plánování

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11926
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
124 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Nástroje ÚP

a) Politika územního rozvoje
b) územné plánovací podklady = územně analytické podklady a uzemní studie
c) územně plánovací dokumentace - ZUR, UP A RP
d) územní řízení = uzemní rozhodnutí a územní souhlas
e) územní opatření
f) úprava vztahů v uzemí

a) Politika územního rozvoje
pořizovatel -MMR, vydává vláda
- stanovuje republikové priority, zajištuje TUR,
- vymezuje: rozvojové oblasti, specifické oblasti, plochy a koridory technické a dopravní infrastruktury
- je závazná pro územní plánovací podklady a pro rozhodování v území

b) územné plánovací podklady = územně analytické podklady a uzemní studie
Územně plánovací podklady (ÚPP)
Zjišťují a vyhodnocují stav a vývoje území. Ověřují možnosti a podmínky změn v území. Definují problémy k řešení v ÚPD.

Klíčová slova:

územní rozvoj

veřejný zájem

doprava

místní komunikace

kanalizace

zásobování plynem

kategorizaceObsah:
 • Nástroje ÚP
  Historie
  Plánování územního rozvoje v minulosti
  Funkční využití sídel a jeho změny využití v posledních desetiletích
  Plánování ve 20. století
  Krize společnosti blahobytu -> krize plánování
  Veřejný zájem - limity využití území
  veřejný zájem (6)
  Veřejný zájem (8)
  HYGIENA PROSTŘEDÍ
  DOPRAVA
  Doprava - celkové trendy a strategie řešení
  Doprava - celkové trendy a strategie řešení
  Volba způsobu dopravy - „Modální split“
  Pozemní komunikace - silnice
  Místní komunikace
  Ochranná pásma dopravy
  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
  Zásobování vodou
  Kanalizace
  Ochranná pásma zásobování vodou a kanalizace
  Čištění odpadních vod
  Hospodaření s tuhými odpady
  Zásobování plynem
  Ochranná pásma zásobování plynem
  Zásobování elektrickou energií
  Kategorizace a ochranná pásma pro zásobování teplem a přenos informací