Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Výpis pojmů z předmětu Technická hydrobiologie

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11916
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
882 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výskyt a rozvoj organizmů na lokalitě závisí na fyzikálních a chemických faktorech prostředí. Každý faktor má své minimum, optimum a maximum, rozpětí mezi minimem a maximem se nazývá EKOLOGICKÁ VALENCE.

Organizmy úzce specializované se označují předponou STENO-, organizmy se širokou valencí se označují předponou EURY-.

Přítomnost či absence určitého fyzikálně-chemického parametru typizuje organizmy na ty, které jsou vázány svým výskytem na určitý parametr (-FILNÍ) a ty, které se tomuto parametru striktně vyhýbají (-FOBNÍ).

Každý organismus zaujímá v přírodě svůj životní prostor = BIOTOP.

Soubor organizmů na biotopu = BIOCENÓZA, která je v neustálém vývoji.

Vývoj je tzv. SUKCESE.

Střídání společenstev a jejich sukcese probíhá až do rovnovážné struktury ekosystému, tzv. KLIMAXOVÉHO stádia.

Biocenózu lze blíže specifikovat na společenstvo rostlinné (FYTOCENÓZU), živočišné (ZOOCENÓZU) a bakteriální (BAKTERIOCENÓZU).

Klíčová slova:

hydrobiologie

bentos

kořen

adaptace

plovoucí listy

anatomie

planktonObsah:
 • Technická hydrobiologie
  Trofická pyramidy:
  Organizmy lze dělit podle požadavků:
  Členění biocenóz stojatých vod: DŮLEŽITÉ
  Rozdělení planktonu podle velikosti:
  Podle systematického třídění rozlišujeme:
  Rozdělení sinic a řas:
  Obrněnky = volně žijící bičíkovci
  Skrytěnky = skupina malých bičíkovců
  Nárosty - perifyton:
  Bentos
  Makrozoobentos:
  Vyšší vodní a mokřadní rostliny (makrofyta)
  Metabolické dráhy
  Morfologické adaptace
  Anatomické adaptace
  Funkce aerenchymatu
  Porozita kořenů
  Mechanismus pohybu kyslíku v rostlinách
  Dekompozice (rozklad) rostlinné biomasy
  Volně plovoucí rostliny
  Rostliny s plovoucími listy
  Rostliny ponořené (submerzní)
  Rostliny vynořené (emerzní)
  Umělé mokřady pro čištění odpadních vod I.
  Umělé mokřady
  Typy odpadních vod:
  Splaškové vody
  Zemědělské odpadní vody
  Důlní vody
  Splachové vody
  Schéma kořenové čistírny:
  Kořenové čistírny obsahují:
  Typická sestava předčištění pro splaškové odpadní vody z jednotné kanalizace pro malá sídla
  Hlavní funkce rostlin v kořenových čistírnách (v klimatických podmínkách ČR):
  Hlavní funkce rostlin v kořenových čistírnách (v tropických a subtropických podmínkách):
  Rostliny využívané v kořenových čistírnách:
  Výsadba rostlin
  Výhody KČOV:
  Nevýhody KČOV:
  Náklady na výstavbu, údržbu a provoz
  Bezodtokové mokřady
  Hybridní umělé mokřady
  Kultivační systémy
  Kultivace mořských makrořas
  Integrované multitrofické akvakultury
  Produkce akvakultur v %
  ...
  ...
  ...