Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Úvod do kulturní antropologie

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
2 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2656
Poslední úprava
17.12.2013
Zobrazeno
1 820 x
Autor:
keepcup
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Kulturní antropologie - Přehled antropologických teorií kultury
Sociální a kulturní antropologie - studium cizích kultur v prostoru a času
- Způsob života sdílený členy určité společnosti
Kulturní relativismus - středověk
- John Locke - základní zdroj poznání je lidská zkušenost
 Člověk si osvojuje poznatky a pravidla chování během sociálního učení
 Problematika socializace a akulturace
- Turgot - psychická jednota lidstva = příslušníci primitivních kultur disponují stejnými psychickými dispozicemi jako civilizované národy
- > výchova není pouhý přenos informací, ale děti formuje také sociální a životní prostředí
- > pluralita národů
- > teorie cyklického vývoje - Vico - každá kultura je chápána, jako jedinečná entita
Kultura - souhrn poznání, pravidel a zvyků, které si jedinec osvojil jako člen společnosti
Typy kultury - viz Pojmy v knize
Europocentrismus
Etnocentrismus - všichni lid na světě si myslí, že právě jejich kulturní normy a obyčeje jsou ty správné a pravdivé
Paleoantropologie - evoluce člověka a jeho živočišných předchůdců - antropogeneze
Teorie endogenní změny - teorie vnitřní změny, ke změnám dochází přístupem pokusů a omylů,
Negativum - neměly k daným věcem přímý dosah, používali k výzkumu cizí data, neměli spoustu věcí podloženou,
Přežitek - „živá fosílie zmizelých kultur“
- Zkoumali je proto, aby viděli, jak se daná věc změnila
První knihy o antropologii - 2. pol. 19stol
J. J.Barchoven - rozdělil společnost na matriarchát a patriarchát

Klíčová slova:

kultura

antropologie

relativismus

etnocentrismus

paleoantropologieObsah:
 • EVOLUCIONISTICKÁ ANTROPOLOGIE - 2. pol 19.stol
  Vývoj náboženství
  Základní typy společnosti
  DIFUZIONISTICKÁ ANTROPOLOGIE - poč. 20. stol
  INOVACE UVNITŘ DANÉ KULTURY
  KONFIGURACIONISMUS (K) - USA, konec 20. let
  PRINCIPY KULTURNÍ INTERAKCE
  TEORIE KULTURNÍCH KONTAKTŮ - KULTURNÍ ZMĚNY
  STRUKTURÁLNÍ ANTROPOLOGIE
  NEOEVOLUCIONISTICKÁ ANTROPOLOGIE
  EKOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE - Steward
  NOVÁ ETNOGRAGFIE - od počátku 60. let
  POSTMODERNÍ ANTROPOLOGIE
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše