Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Trestní právo hmotné - Obecná část - Základy trestní odpovědnosti

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
5 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5168
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
1 562 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
I. kapitola - Pojem českého trestního práva a jeho postavení v právním státě a řádu
1. Pojem českého trestního práva - 2. Právní stát a trestní právo - 3. Místo trestního práva v právním řádu - 4. Trestně právní nauka a související vědní obory.
1. Pojem českého trestního práva
České trestní právo je součástí českého právního řádu a je odvětvím veřejného práva. Roz¬lišujeme trestní právo hmotné a procesní. Mezi nimy je, ale třeba rozlišovat :
Trestní právo procesní
- Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení
- Umožňuje prosazení trestního práva hmotného
- Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
- Předvedení, zadržení, vazba
- Vztah mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení
- Kodifikováno v trestní řádu
Trestní právo hmotné
- Stanoví co je trestným činem a jaké tresty lze za něj uložit
- Pachatel
- Tresty a ochranná opatření
- Vztah mezi pachatelem a státem
- Kodifikováno v trestním zákoně
Účel trestního zákona :
§ 1. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob )
Míněna je ochrana před trestnými činy, které jsou taxativně vyjmenované v trestním zá¬koně. Trestní právo určuje, které ze společensky škodlivých trestných činů jsou trestné a sta¬novuje tresty za jejich spáchání. K trestům se přiřazují dále ochranná opatření (ochranné lé¬čení, ochranná výchova, zabrání věci). Účel ochrany společnosti je znovu uveden v §§ 23, 29, 72.
§ 23. Odst. 1 - Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsou¬zenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život ) a tím působil výchovně i na ostatní členy společnosti. Odst. 2 Výkonem trestu nesmí být poní¬žena lidská důstojnost.
§ 29 odst. 3 písm. b) - Uložení takového trestu (vyjímečného) vyžaduje účinná ochrana spo¬leč¬nosti. )

Klíčová slova:

trestní právo

odpovědnost

právní stát

prameny práva

subjektivita

skutková podstata

trestný činObsah:
 • I. kapitola - Pojem českého trestního práva a jeho postavení v právním státě a řádu
  II. kapitola - Prameny trestního práva a výklad trestních zákonů
  III. kapitola - Působnost trestních zákonů
  IV. kapitola - Trestný čin
  V. kapitola - Skutková podstata trestného činu
  VI. kapitola - Objekt trestného činu
  VII. kapitola - Objektivní stránka trestného činu
  VIII. kapitola - Pachatel trestného činu
  IX. kapitola - Subjektivní stránka trestného činu
  X. kapitola - Nebezpečnost činu pro společnost
  XI. kapitola - Okolnosti vylučující protiprávnost
  XII. kapitola - Vývojová stadia trestné činnosti
  XIII. kapitola - Účastenství
  XIV. kapitola - Souběh trestných činů
  XV. kapitola - Zánik trestnosti
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše