Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Televizní dramaturgie a programová skladba - výpisky ze skript

«»
Přípona
.pdf
Typ
poznámky
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4694
Poslední úprava
08.12.2014
Zobrazeno
706 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Konec 19. stol.
- charakter. Rys - jedinci vstupují do neosobních sociálních vazeb, cítí se sociálně izolovaní
- oslabení tradičních svazků
- nárůst racionality na úkor citových vazeb
- rozvoj dělby práce
Autorem pojmu MASOVÁ SPOLEČNOST je WILLIAM KORNHAUSER
(rozvoj výrobních technologií => masová výroba a levná produkce velkého množství výrobků dostupného širokým vrstvám; koncentrace velkého počtu dělníků do městských aglomerací ==> vyvinula specifická komunikace - MASOVÁ KOMUNIKACE)
- charakteristickým znakem mas. Společnosti je MASOVÁ KULTURA
· kulturní vývoj a produkce určená pro masu lidí vycházející z jejich potřeb a vkusu
· vytvářela se během dvou staletí spolu s rozvoje mechanizované výroby, městského života, demokratizace, masového volného času a všeobecné základní vzdělanosti
· Dosáhla svého vrcholu v průběhu 20. stol. díky rozvoji filmu, později televize. (printová média - Benjamin Day - The New York Sun - penny press - soft bulvár)
Nejznámější kritici mas. Kultury - intelektuálové z FRANKFURTSKÉ ŠKOLY (Adorno, Horkheimer, Habermas)
- podle nich je masová kultura přímým produktem kulturního průmyslu
- negativně hodnotili její standardizaci a komercializaci
- kritizovali komodifikaci
19. a 1. pol. 20. stol. - masivní rozšíření tisku, rozhlasu, filmu a televize = hlavní prostředky masové komunikace, tzv. MASMÉDIA
Role AUDIOVIZULÁNÍCH MÉDIÍ (v té době)
· přenášení informací o společenském a politickém dění
· určování životních trendů s puncem autority (zřejmé u komerčních reklam)
· manipulace = tvorba filmových a televizních hvězd

Klíčová slova:

dramaturgie

programová skladba

reklama

marketing

viralita

sponzoring

příběhObsah:
 • masová společnost a proměna forem sociální konstrukce světa
  technické vynálezy 19. století - vznik kinematografie + hlavní výrazové prostředky filmu)
  filmová řeč - OBRAZOVÁ SLOŽKA FILMOVÉ ŘEČI
  filmová řeč - ZVUKOVÁ SLOŽKA FILMOVÉ ŘEČI
  filmová řeč - SKLADEBNÍ SLOŽKA FILMOVÉ ŘEČI
  filmová řeč - PROSTŘEDKY UMOŽŇUJÍCÍ ÚPRAVU FILMOVÉHO OBRAZU TECHNICKOU CESTOU
  filmová řeč - POSTAVA HERCE A JEJÍ VÝVOJ V HRANÉM FILMU
  filmová řeč - HLAVNÍ FILMOVÉ ŽÁNRY
  historie televizního vysílání - POČÁTKY PŘENOSU OBRAZU NA DÁLKU
  historie televizního vysílání - HISTORIE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII
  historie televizního vysílání - HISTORIE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V USA
  historie televizního vysílání - STRUČNÁ HISTORIE BAREVNÉ TELEVIZE
  historie televizního vysílání - POČÁTKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ U NÁS
  ...
  ...
  ...
  úloha dramaturga v televizní a filmové tvorbě - HISTORIE TV NOVA
  úloha dramaturga v televizní a filmové tvorbě - HISTORIE TV PRIMA
  úloha dramaturga v televizní a filmové tvorbě - DIGITALIZACE A JEJÍ VLIV NA PROGRAMOVOU DIFERENCIACI
  úloha dramaturga v televizní a filmové tvorbě - DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V EVROPĚ
  úloha dramaturga v televizní a filmové tvorbě - INTERNETOVÁ ŽURNALISTIKA