Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Stručné výpisky z přednášek - Obecná psychologie

«»
Přípona
.rtf
Typ
poznámky
Stažené
6 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6300
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
2 913 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
PSYCHOLOGIE
Psychologie je věda o člověku, o jeho duševním životě, o jeho psychice
Psychika zahrnuje: prožívání a chování, které může být vědomé či nevědomé
Psychologie je tedy nauka o lidském prožívání a chování, o lidském vědomí a podvědomí
Jiná definice: psychologie studuje psychické jevy, které obvykle třídíme takto:
Psychické jevy:
1) psychické procesy - (obvykle krátké děje): vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč
2) psychické stavy - (mají již delší průběh): pozornost, emoce, náročné životní situace
3) psych. vlastnosti - (nejdelší - relativně trvalé znaky osobnosti): charakter /povaha/, temperament, schopnosti, vlohy, motivace, potřeby, hodnoty, seberegulační vl., apod.
4) psychické obsahy (získané v procesu učení): vědomosti, dovednosti, návyky, zájmy, postoje
Charakteristika psychických jevů:
1) jsou funkcí (produktem, projevem činnosti) mozku /nejvýše organizované hmoty/ -
2) jsou výsledkem života v lidské společnosti (viz. příklady tzv.vlčích dětí)
3) utvářejí a projevují se v činnosti
4) v životě člověka plní funkce:
a) poznávací (okolní realitu, sebe, druhé ..)
b) regulační (řídící, žít v prostředí, navazovat vztahy

Klíčová slova:

psychologie

osobnost

motivace

charakter

temperament

inteligence

deprivace

stresObsah:
 • Psychologie
  Psychologie osobnosti
  Seberegulační vlastnosti
  Temperament
  VÝkonové vlastnosti, schopnosti
  Náročné životní situace
  Frustrace
  Deprivace
  Konflikt
  Zásady řešení konfliktu (desatero)
  Model řešení konfliktů

Zdroje:
 • BAKALÁŘ, P. Psychologie v otázkách. Praha: Portál, 1999.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.
 • HOLEČEK, V. Aplikovaná psychologie pro učitele I. a II. Plzeň: ZČU, 2001.
 • HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
 • HOMOLA, M. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1973.
 • HOWARD, P. J. Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál, 1998.
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994.
 • MÍČEK, L., ZEMAN, V. Učitel a stres. Brno: FF MU, 1992.
 • MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha : Karolinum, 2003.
 • NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998.
 • NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995 (1997 - 2.vyd.).
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1998.
 • PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
 • PORTMANNOVÁ, R. Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál, 1999
 • ROGERS, C. R. Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris, 1995.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998.
 • ROSEOVÁ, A.,WEISSOVÁ, L. Rozvíjíme sebedůvěru dětí. Praha: Portál, 1997.
 • ROTTENFUSSER, R. Víš, kdo jsi? Praha: Portál, 2000.
 • RUISEL, I. Základy psychologie inteligence. Praha: Portál, 2000.
 • SCHWALBE, B. H. Osobnost, kariéra, úspěch. Praha: Grada Publishing, 1995.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal, 2002.
 • STERNBERG, R., J. Úspěšná inteligence. Praha: Portál, 2001.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše