Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Moderní umělecké směry (konec 19. století a počátek 20. století)

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2755
Poslední úprava
30.01.2014
Zobrazeno
1 448 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- 90. léta 19.století - 20.léta 20.století
- koncem století - mnoho změn - rychlé životní tempo,vliv techniky a civilizace,vliv 1. světové války, VŘSR, rozpad Rakouska - Uherska, kapitalistický konkurenční boj, prohlubující se sociální rozdíly - destrukce společnosti,období nových objevů, rozvoj filozofie a přírodních věd( Nietzche - teorie o nadčlověku a kritika křešťanstvtví a Schopenhauer), Darwinova teorie
- narušení starých rodových i morálních vazeb , odmítnutí hodnot a ideálů měšťanské společnosti 19. století, pesimistický životní postoj (až beznaděj) - všeobecný pocit krize a ODVAHA lidí projevit svou nespokojenost ------- UMĚLCI si zvykli vyhlašovat vlastní manifesty -např. u nás Manifest českých spisovatelů ( 1917)
- ( ty měly spojovat lidi ve jménu příbuzného zaměření, skupiny posilovaly tvůrčí zájmy, ale též nejednou posilovaly skupinový dogmatismus )
- Fine de siecle - konec století, zbořit staré, vytvořit nové
- Larpoulartismus - umění pro umění, absence obsahu
- doba plná změn a chaosu- tj. příčina , proč vzniká ( překotně) tolik uměleckých směrů- můžeme říci najednou
- v této době ještě doznívá realismus a naturalismus a VZNIKÁ VELKÉ MNOŽSTVÍ NOVÝCH SMĚRŮ
- literatura realismus odmítá, mnohdy je ovlivněna spiritismem( nové směry na realismus a naturalismus reagují)
- je kladen důraz na individuální morálku a vkus, člověk je podmíněn vnějšími okolnostmi ( patrný vliv Dostojevského)
- nejčastějšími žánry jsou poezie a básnická próza vyznačující se uvolněnou kompozicí ( metafora, rým, hudebnost, volné smyslové vnímání, asociativní metoda- vybavení si následnosti na základě souvislosti
- umělec - provokuje společnost, individualista, pocit nadřazenosti, uzavírání se do
sebe, únava ze života
- díla - př. oslava zla, pocity katasrtofismu

Klíčová slova:

impresionismus

symbolismus

novoklasicismus

Verlaine

WildeObsah:
 • IMpresionosmus
  Symbolismus
  Secese
  Dekadence
  Dekadence a symbolismus v literatuře
  Novoklasicismus
  Unanimismus
  Prokletí básníci (francie)
  VElká británie