Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Ježíš a mýtus o Kristu - Otakar A. Funda

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
2 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2645
Poslední úprava
17.12.2013
Zobrazeno
909 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ježíš a mýtus o Kristu- Otakar Funda

- Hypotézy o vzniku křesťanské víry:
 Vyznání, že Ježíš byl vzkříšen existovalo původně samostatně, bez spojení s legendou o prázdném hrobu
 Vyznání „byl vzkříšen“ bylo důsledkem subjektivní vize „zjevil se“
 Aramejské zvolání maranata- náš Pane, přijď- později užívané v křesťanské bohoslužbě; představovalo vizi křesťanské naděje, že ten, který byl ukřižován,je vyvýšen po boží pravici
 Formule apoštola Pavla „zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen“ je až druhou fází v procesu vzniku křesťanské víry

- Funda přistupuje k historické látce historicko-kritickou metodou
- Kniha psána z ateistické humanistické pozice, která se neopírá o křesťanskou víru

- Ateismus- nesdílení víry, že nad tímto naším reálným světem přirozených jevů a sounáležitostí je ještě jiný nad přirozený svět, kde je nadpozemská veličina zvaná Bůh, který zasahuje do přirozeného chodu věcí, tedy stvořitel- Pán světa

- Ateismus nesdílí představu Boha a přesvědčení křesťanské víry, že Ježíš je Kristus, syn boží, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, že jeho poprava byla obětí za lidské viny atd…

- Ježíš z Nazareta-historická postava, který patří neodmyslitelně do lidských dějin, především do proudu, odkud povstala evropská kultura- do toho proudu patří i vznik křesťanské víry, která vytvořila mýtus o Kristu

- Mýtus o Kristu-vychází nepřímo z předpokladu příběhu Ježíše z Nazareta, který nejvíce poznamenal evropskou kulturu a je v ní dodnes dominantním prvkem

- důležité je nechat minulé osobnosti stát v jejich době a snažit se je číst v kontextu jejich doby

- kapitola X- Maranata je Fundovou nejstarší studií a z této studie i celá kniha vyrostla

- studie věnovaná tématu Ježíš a vznik křesťanské víry představuje určitý pohled podmíněný Fundovým nesdílením této víry

Klíčová slova:

mýtus

ježíš

víra

Funda

ateismusObsah:
 • Hypotézy o vzniku křesťanské víry:
  Otázka vzniku křesťanské víry:
  Rozdíl mezi teologem a religionistou
  Náboženská filosofie vs. Filosofie náboženství
  Ortodoxní odpověď věřícího křesťana na otázku vzniku křesť. Víry
  Mýtus a dějiny
  Evangelium:
  Hypotéze o vzniku křesťanské víry:
  Ježíš