Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Měření povrchového napětí kapalin

«»
Přípona
.docx
Typ
měření
Stažené
8 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2425
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
994 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úkol měření

1. Změřte povrchové napětí destilované vody absolutní metodou, vypočítejte cospro všechny tři kapiláry a udejte teplotu, při které bylo měřeno.

2. Změřte povrchové napětí lihu relativní metodou (jako povrchové napětí vody použijte tabulkovou hodnotu). Udejte teplotu, při které bylo měřeno.

3. Vypočítané hodnoty povrchových napětí porovnejte s tabulkovými hodnotami.

Měřící potřeby

1) katetometr                    
2) stojan s kapilárami a kádinkou                              
3) mikroskop
4) vzorky kapilár          
5) osvětlovací lampa          
6) stojan s nálevkou a silnostěnnou kapilárou
7) předvážky
8) poloautomatické analytické váhy
9) kádinky
10) destilovaná voda
11) líh
Teoretický úvod

Na molekuly, které jsou na povrchu kapaliny, působí ostatní molekuly silami jež směřují dovnitř kapaliny. 
Povrchová vrstva kapaliny se chová podobně jako napnutá pružná blána, jež se snaží zmenšit svůj povrch. Na libovolnou část povrchové vrstvy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme je silami povrchového napětí. Velikost síly povrchového napětí se vypočte:
F = , kde  značí povrchové napětí (v Nm-1) a délku okraje povrchové vrstvy kapaliny (v metrech). Povrchovým napětím nazýváme veličinu určenou silou, která působí kolmo na jednotkovou délku přímého okraje povrchové vrstvy kapaliny. 
Hodnota povrchového napětí klesá s rostoucí teplotou.

Klíčová slova:

napětí

kapalina

měření

kapiláry

teplotaObsah:
 • Úkol měření
  Měřící potřeby
  Teoretický úvod
  Postup měření a naměřené hodnoty
  Tabulka 1: Hodnoty výstupu hladin v kapilárách
  Tabulka 2: Vzájemné diference a výšky menisků
  Tabulka 3: Poloměry kapilár
  Tabulka 4: Hmotnostní tabulka
  Příklady výpočtů
  Výpočet povrchového napětí vody:
  Celkové povrchové napětí vody:
  Výpočet povrchového napětí lihu:
  Závěr