Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Mathcad - příručka k matematickému programu Mathcad 7

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
2 x
Velikost
3,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4273
Poslední úprava
07.10.2014
Zobrazeno
1 482 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je to Mathcad
Mathcad je náš nejoblíbenější program. Myslíme, že jeho autoři odvedli vynikající práci, když za jednoduché a příjemné prostředí ukryli neuvěřitelné bohatství postupů a lidských znalostí. Mathcad je mocným nástrojem pro studenty, učitele, konstruktéry a vůbec pro všechny, kdo v životě potřebují více než kupecké počty.
S Mathcadem provádíme složité technické výpočty, které lze doplnit vestavěnými jednotkami, pracujeme s datovými soubory, využíváme statistické funkce, přehledně programujeme rozsáhlé projekty. Matematické výrazy na obrazovce vypadají stejně jako na tabuli nebo v poznámkovém sešitě. Můžeme je řešit nejen numericky, ale i symbolicky.
Do výpočtů se snadno umisťují texty. Výsledky je možno zobrazit ve formě grafů. Při vytváření dokumentů lze pracovat se šablonami. Máte-li přístup na Internet, můžete přímo z Mathcadu využívat různé služby WWW serveru firmy PTC, např. zapojit se do komunikace mezi uživateli.

2. Novinky v Mathcadu 7
Tato kapitola je určena spíše pokročilejším uživatelům a začátečníci by ji měli raději přeskočit.

Cílem změn bylo uspokojit požadavky uživatelů, ale též napodobit co nejvíce prostředí programů Microsoft Office. Uvedeme pouze některé podstatnější změny. Mnohé z nich jsou vysvětleny podrobněji v následujících kapitolách. Další změny objevíte možná při vlastním průzkumu programu.
· Nové uspořádání tlačítek na paletách, ale i některá zcela nová tlačítka (viz. přehled tlačítek na konci příručky). Po zavření si Mathcad pamatuje uživatelskou polohu palet.
· Pro nastavení dalších vlastností dokumentů je zde nová možnost použití stylů a šablon (viz. kap. 7.4).
· Jiný způsob tvorby a úprav vztahů, který je podobný práci v textových editorech (viz. kap. 4.1 a 4.3).
· Chceme-li nyní nechat vypsat hodnotu proměnné, která nebyla dříve definována, nahradí Mathcad automaticky rovnítko pro vypsání hodnoty rovnítkem přiřazovacím.
· Mezi číselný koeficient a proměnnou nebo mezi hodnotu veličiny a její jednotku není nutné vkládat operátor pro násobení. Můžeme psát tak, jak jsme zvyklí z poznámkových sešitů (5x, 4m).
· Objevuje se kompletní systém jednotek SI (viz. kap. 5.1).
· Pro přidání resp. zrušení prázdných řádek v dokumentu můžeme nyní použít klávesy Enter resp. BkSp nebo Del.
· Rychlejší možnost grafického znázornění funkcí - QuickPlot (viz. kap. 10.1.2).
· Možnost použití pravého tlačítka myši k vyvolání aktuálních příkazů (kontextové menu).

Klíčová slova:

mathcad

příručka

návod

matematika

reference

komponenty

grafy

programováníObsah:
 • Obsah -2-
  1. Co je to Mathcad -6-
  2. Novinky v Mathcadu 7 -7-
  3. Co byste měli vědět, než začnete -9-
  3.1 Práce s příručkou -9-
  3.2 Než napíšete první vztahy -10-
  4. Jednoduché výpočty -11-
  4.1 Mathcad jako lepší kalkulačka -11-
  4.2 Výpočty s proměnnými -13-
  4.2.1 Název proměnné -13-
  4.2.2 Použití základní typů rovnítek -14-
  4.2.3 Řetězcové proměnné -15-
  4.3 Opravy vztahů -17-
  5. Práce s jednotkami -18-
  5.1 Rozměrová kontrola -18-
  5.2 Použití vestavěných a uživatelských jednotek -19-
  6. Texty -20-
  6.1 Vkládání textů -20-
  6.2 Úpravy textů -20-
  6.3 Vkládání matematických vztahů do textů -21-
  7. Úprava dokumentu -22-
  7.1 Výběr částí dokumentu -22-
  7.2 Úpravy vybraných částí -23-
  7.3 Vzhled stránky -24-
  7.4 Šablony -24-
  7.5 Uzamčení dokumentu -25-
  7.6 Vytvoření vazeb s jinými dokumenty -26-
  7.6.1 Hyperlink -26-
  7.6.2 Odkaz (Reference) -27-
  7.6.3 Vkládání a propojování objektů (OLE) -27-
  8. Posloupnosti, vektory a matice -29-
  8.1 Definice proměnné s určitým rozsahem hodnot -29-
  8.2 Vektory -30-
  8.2.1 Indexované proměnné -30-
  8.2.2 Změna indexu prvního prvku pole -31-
  8.2.3 Zadávání vektorů -31-
  8.2.4 Matematické operace s vektory -33-
  8.2.5 Operace s jednotlivými prvky -33-
  8.2.6 Aplikace funkcí -36-
  8.3 Matice -38-
  8.3.1 Zadávání matic -38-
  8.3.2 Operace s maticemi -39-
  8.4 Vnořená pole -41-
  (Pouze u verze Mathcad Professional) -41-
  9. Zpracování dat -42-
  9.1 Komponenty -42-
  9.2 Práce s komponentami -43-
  9.2.1 File Read or Write -43-
  9.2.2 Input Table, Output Table -44-
  9.2.3 Komponenty pro výměnu dat mezi aplikacemi -44-
  10. Grafy -46-
  10.1 Rovinný graf x-y -46-
  10.1.1 Vytvoření grafu -46-
  10.1.2 Grafy funkcí -48-
  10.1.3 Úprava grafu -49-
  10.2 Polární graf -51-
  10.3 Graf vektorového pole -52-
  10.4 Prostorové grafy -53-
  10.5 Animace -56-
  11. Řešení rovnic -57-
  11.1 Jedna rovnice pro jednu neznámou -57-
  11.1.1 Funkce root -57-
  11.1.2 Chybové hlášení „nekonverguje“ -58-
  11.1.3 Funkce polyroots -59-
  11.2 Soustavy rovnic -59-
  11.2.1 Pravidla při vytváření soustav -59-
  11.2.2 Řešení soustav lineárních rovnic -60-
  11.2.3 Soustavy nelineárních rovnic -61-
  11.2.4 Význam funkce Minerr -62-
  11.2.5 Proměnné ve formě polí -64-
  11.2.6 Chybové hlášení Can´t find a solution -65-
  12. Symbolické procesy -66-
  12.1 Odlišnost symbolických procesů od numerických výpočtů -66-
  12.2 Příklady použití položek menu Symbolics -67-
  12.3 Zvláštní funkce -74-
  12.4 Živá symbolika -74-
  12.4.1 Význam živé symboliky -74-
  12.4.2 Vyřešit symbolicky -75-
  12.4.3 Další symbolické operace -76-
  12.4.4 Vícenásobné symbolické úpravy -78-
  12.4.5 Ignorování předchozí definice -78-
  12.4.6 Optimalizace vztahů -79-
  13. Programování -80-
  13.1 Vytvoření programu -80-
  13.2 Cykly -81-
  13.2.1 Cyklus for -81-
  13.2.2 Cyklus while -82-
  13.3 Rozhodovací stromy -82-
  13.4 Rekurze -83-
  13.5 Ovládání průběhu programu -83-
  13.5.1 Break -83-
  13.5.2 Continue -84-
  13.5.3 Return -85-
  13.5.4 Příkaz on error a funkce error -85-
  13.6 Symbolické řešení programů -86-
  14. MathConnex -87-
  14.1 Popis okna -87-
  14.2 Vytváření projektů -87-
  14.3 Konkrétní příklad -89-
  15. Elektronické příručky -92-
  15.1 Práce s příručkami -92-
  15.2 Seznam dalších existujících příruček -94-
  15. 3 Příručka Mathcad 7 Treasury (Pokladnice) -95-
  16. Několik drobných rad -96-
  17. Nejčastější chyby -98-
  18. Příklady k procvičení -100-
  18.1 Proudění kapaliny v potrubí -100-
  18.2 Vynucené tlumené kmitání -101-
  18.3 Vzpěr -103-
  Seznamy -107-
  Položky menu -107-