Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Assembler - články z PC Revue

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
3979
Poslední úprava
18.08.2014
Zobrazeno
1 043 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvá část: Úvod
Dóvodom vzniku tohto seriálu bol záujem čitatelov PC-REVUE. Ked som si čítal výběr e-mailov, takmer vždy som narazil na čitatela, ktorý mal záujem o assembler. A tak som sa rozhodol niečo v tomto směre urobiť. Pretože sa o tuto problematiku zaujímám už niekoDco rokov, pustil som sa do písania tohto seriálu. Mal by mať přibližné nasledujúci obsah:
■ základné pojmy,
■ opis inštrukčného súboru,
■ programovanie v assembleri (praktické příklady).
ZÁKLADNÉ POJMY
Assembler
Assembler je materským jazykom procesora. Procesor rozumie assembleru vo formě postupnosti nul a jednotiek. Tejto formě hovoříme strojový kód (anglicky machine code). Pretože tvoriť programy priamo v niektorej z číselných sústav (binárnej, dekadickej, hexadecimálnej) by bolo náročné, zaviedla sa jednoduchšia forma zápisu. Nazýváme ju symbolický zápis inštrukcií. Z nasledujúcej tabulky sa móžete dozvedieť, akým číslom niektorej z číselných sústav sa dá nahradiť daná inštrukcia.

Možno sa zamyslíte nad tým, prečo assembler používati, ked máme dostupné iné vyššie programovacie jazyky, ako PASCAL, TURBOC, C++ atd. Dóvodov móže byť niekolko. Ani v jednom z vyšších programovacích jazykov nedosiahnete naprogramovanie takého programu, ktorý by bol rýchly a zároveň v památi zaberal čo najmenej miesta. Program v assembleri je možné jednoducho prenášať medzi róznymi typmi počítačov. Výhodou je aj to, že máte úplnú kontrolu nad programom.
Při niekolkých inštrukciách (5 až 10) možno písať assembler i priamo v áslach. Umožňoval to už PASCAL 4.0, ktorý mal na to vytvořený příkaz INLINE. Na druhej straně sami uznáte, že napísať takto 1 až 2 kilobajtový program by bolo hotové trápenie.
I assembler má svoje mínus. Zdrojový text je i prikrátkom programe velmi dlhý. V assembleri sa ťažšie hladajú chyby. Programovanie aplikační zaberie ovela viac času ako při vyšších programovacích jazykoch. Assembler napriek svojim kladným vlastnostiam slúži aj ako nástroj zlomyselhosti. Mám na mysli písanie vírusov. Převážná váčšina týchto pro-gramov je napísaná právě v assembleri.

Klíčová slova:

assembler

adresácia

x86

programování

direktívy

konštanty

pseudoinštrukcie

procedúry

makrá

operátoryObsah:
 • Úvod
  Adresácia
  Inštrukčný súbor procesorov x86
  Základy programovania
  Direktívy, konštanty
  Pseudoinštrukcie
  Procedúry, makrá a operátory
  Makrá, procedúry a operátory
  Práca s programom Turbo Debugger
  Klávesnica, zvuk...
  Klávesnica AT
  Použitie assemblera v jazykoch C a Pascal, TSR..
  Použitie assemblera v jazykoch C a Pascal, TSR..
  Terminate & Stay Resident
  Štruktúra diskov, BOOT, FAT
  Podadresár, prerušenie INT 13h
  Práca so súbormi
  Dosovské ovládače