Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Technologie staveb I. - Technologický předpis pro klempířské práce

«»
Přípona
.docx
Typ
jiné
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7526
Poslední úprava
29.02.2016
Zobrazeno
742 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Jedná se o stavbu RD v obci Těmice, parcela č. 1100/10. Investorem je p. Gažák L. Bohuslavice 4051; a pí. Horáková K., Těmice 152. Je to rodinný dům, jednopodlažní, podsklepený. Půdorysné rozměry jsou 13,5x13,5m. Obvodové nosné konstrukce jsou z cihel Porotherm 40 profi s konstrukční výškou 3,00m, vnitřní nosné zdivo je z cihel Porotherm 25 a nenosné příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 11,5 P+D. Objekt je založen na základových pasech ze železobetonu. Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěným krovem podepřeným sloupky. Střešní plášť bude tvořen střešními taškami Tondach. Krov objektu je řešen jako stojatá stolice. Objekt je zastřešený valbovou střechou.

1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESU
Klempířské prvky budou z plechu s povrchovou úpravou - pozinkování, oplechování, komínu a štítu - je také z pozinkovaného plechu, okapové žlaby jsou také z pozinkovaného profilovaného plechu. Klempířské konstrukce budou vytvořeny po zhotovení konstrukce krovu.

Klíčová slova:

klempířské práce

skladování

doprava

materiál

stavba

technologie staveb

technologický předpisObsah:
 • 1. Obecná charakteristika
  1.1 Obecná charakteristika objektu
  1.2 Obecná charakteristika procesu
  2. Připravenost a převzetí
  2.1 Převzetí staveniště
  2.2 Připravenost staveniště
  2.3 Připravenost stavby
  3. Materiál, doprava, skladování
  4. Obecné pracovní podmínky
  4.1 Obecné pracovní podmínky
  4.2 Pracovní podmínky procesu
  5. Složení pracovní čety
  6. Pracovní postup
  6.1 Oplechování štítů:
  6.2 Oplechování úbočí:
  6.3 Lemování štítů:
  6.4 Lemování komínu:
  6.5 Montáž žlabů:
  6.6 Montáž děštových odpadních potrubí:
  7. Stroje, pomůcky, nářadí
  7.1.Stroje
  7.2.Nářadí
  7.3.Pomůcky
  8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bozp
  9. Jakost
  9.1 Vstupní kontrola
  9.2 Mezioperační kontrola
  9.3 Výstupní kontrola
  10. Ekologie
  11. Literatura