Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Technologický předpis pro provádění základu

«»
Přípona
.doc
Typ
jiné
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7503
Poslední úprava
22.02.2016
Zobrazeno
663 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ

1.1 Obecné informace o stavbě

Parcela číslo 758/81 se nachází ve městě Police nad Metují. Parcela je ze dvou stran obklopena zástavbou (J, V). Zbylé dvě strany sousedí s ulicemi Sibiř a Borová (S,Z). Z ulice Sibiř, která je situována na západ, budou v budoucnu připojeny veškeré inženýrské sítě. Z ulice Sibiř bude rovněž vést příjezdová cesta do objektu. Pozemek je mírně svažitý. Nenachází se v žádné chráněné krajinné oblasti ani nezasahuje do žádného ochranného pásma. Podloží patří do 2. třídy stupně těžitelnosti. To znamená většinou tuhou, avšak lehce rozpojitelnou konzistenci (hlína, spraš, písčitá hlína, hlinitý písek, štěrk). Podzemní voda je dostatečně hluboko (6m), nemůže proto ohrozit budoucí výstavbu objektu. Bylo zjištěno malé radonové riziko, proto nebude potřeba zřízení speciálního protiradonového opatření. Na parcele bude v budoucnu stát samostatně stojící rodinný dům o rozměrech 10,7m x 10,4m a k němu bude přistavěna garáž o rozměrech 7,4m x 4,45m. Jedná se o podsklepený, dvoupodlažní rodinný domek. Zastavěná plocha bude 144,21m2. Plocha pozemku je 1150,32 m2. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D, na vnitřní zdivo bude rovněž použit zdící systém Porotherm, a to na nosné zdivo Porotherm 24 P+D a na příčky Porotherm 11,5 P+D. Strop bude vytvořen ze železobetonu. Střecha je sedlová o sklonu 38° a bude na ni použita střešní krytina Bramac. Základy budou tvořeny ŽB pasy.

Klíčová slova:

provádění základu

pracoviště

materiály

technologie staveb

dopravaObsah:
 • 1. Obecné informace o stavbě
  1.1 Obecné informace o stavbě
  1.2. Obecné informace vlastního procesu
  2) Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště
  2.1 Připravenost staveniště
  2.2 Převzetí pracoviště
  2.3 Připravenost pracoviště
  3. Materiály
  3.1. Materiál
  3.2. Primární doprava
  3.3. Sekundární doprava
  3.4. Skladování
  4. Pracovní podmínky
  4.1. Obecné pracovní podmínky
  4.2. Pracovní podmínky procesu
  5. Pracovní postup
  5.1. Provedení podkladového betonu
  5.2. Technologická pauza
  5.3. Vytyčené polohy bednění
  5.4. Provedení bednění
  5.5. Vázání výztuže
  5.6 Provedení druhé strany bednění
  5.7 Betonáž
  5.8 Technologická přestávka
  5.9 Odbednění
  6. Personální obsazení
  7. Stroje nářadí a pracovní pomůcky
  7.1 Stroje
  7.2 Nářadí a pomůcky
  7.3 Pomůcky bozp
  8. Jakost a kontrola kvality
  8.1 Kontrola vstupní
  8.2 Kontrola mezioperační
  8.3 Kontrola výstupní
  9. Bezpečnost a ochrana zdraví
  10. Ekologie - vliv na životní prostředí a nakládání s odpady
  11. Literatura