Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Komunikace mezi partnery

«»
Přípona
.docx
Typ
esej
Stažené
14 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2516
Poslední úprava
12.12.2013
Zobrazeno
913 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
16. Komunikace mezi partnery
Manželské a partnerské vztahy vytvářejí spolu dva rozdílní lidé opačného pohlaví. Vědomě si partnera vybíráme většinou na základě něčeho, co se nám na dotyčné osobě líbí, něčeho, co nám imponuje apod., a podvědomě takového, aby nás některými svými vlastnostmi a projevy doplňoval. Jen velmi těžko najdeme ideálního partnera, či takového, který by změnil své jednání dle našich potřeb, je pravděpodobné, že se budeme muset sžít s partnerem, který se od ideálů více či méně liší. V soužití dvou různých lidí nemusí být větší problémy, budeme-li si uvědomovat, že jsou mezi námi a našimi partnery rozdíly jak ve vlastnostech, tak i v jednání, a budeme-li tyto rozdíly akceptovat a snažit se, aby právě tyto rozdíly nebyly zdrojem neshod. Většinu neshod s partnerem si lze vyjasnit bez větších problémů, když si bez emocí vyjasníme, proč a jaké důvody nás k určitému jednání vedly.
Důležitou věcí je nebát se spolu komunikovat o jakémkoliv sporném tématu, vyjasňovat si, jaké jsou příčiny problému, a pak se snažit najít, pokud možno oboustranně, přijatelné řešení či kompromis. Ten těžko najde jeden rozčilený partner, když to často dá dost práce i dvěma v klidu jednajícím lidem. Je velmi důležité snažit se pro dobré vztahy něco pozitivního dělat, protože nebudeme-li se vhodným způsobem snažit, budeme se jen těžko vyhýbat partnerským problémům a krizím. Těm lze předcházet jen aktivní oboustrannou komunikací a spoluprácí, které jsou nutné i k řešení problémů.
Některé nejčastější příčiny partnerských rozporů a krizí si můžeme ukázat na následující ukázce. Začneme u seznámení. Něco, vzhled, nějaké jednání, pomoc či něco jiného v nás vyvolá zájem o bližší seznámení s dotyčnou osobou. Jsou-li okolnosti příznivé, může dojít postupně k bližšímu vzájemnému seznámení a poznávání. Je-li pevnostní přitažlivost posilována dalšími oboustrannými příjemnými a přitažlivými projevy, vzájemná náklonnost se prohlubuje. Pokud tomu je tak i nadále, dojde k nějakým změnám v jednání proto, aby společný vztah i nadále posiloval a aby druhý partner nebyl zbytečně něčím odrazován. I v této době dochází občas k rozporům či nějakým nesrovnalostem, které mohou vést k rozchodu, ale velmi často se jim nevěnuje patřičná pozornost, či se přejdou tím, že se to časem změní. Jsou-li vzájemné sympatie dostatečné, je připravován sňatek. Během příprav na něj může být dále upravováno jednání pro to, aby byl vzájemný vztah i nadále posilován a partner nebyl něčím odrazen od sňatku, ale může zde začít docházet k původnímu, přirozenému chování. To se dříve či později dostaví u každého. Také přirozeně klesá i ochota přizpůsobovat své jednání požadavkům partnera, zatímco on očekává, že se bude partner dále měnit podle jeho představ. To ale nemusí vést k roztržkám a krizím, budeme-li ochotni tyto odlišné vlastnosti a jednání akceptovat a tolerovat.

Klíčová slova:

komunikace

partner

vztahy

kríza

problémObsah:
 • 16. Komunikace mezi partnery
  Vnitřní dialog
  Prázdný, ochuzený dialog
  Přenášení citů, citové příkazy
  Slepota, hluchota a výběr při vnímání během komunikace a naslouchání
  Pravidlo 1: Otevřenost
  Pravidlo 2: Správně naslouchat
  Pravidlo 3: Parafrázování
  Pravidlo 4: Slovně neútočit
  Pravidlo 5: Nezobecňujte
  Pravidlo 6: Ptejte se
  Pravidlo 7: Hovořit O konkrétním chování
  Pravidlo 8: Řekněte, jestli se vám rozhovor líbil
  Pravidlo 9: Zůstat u tématu
  Pravidlo 10: Řekněte, co cítíte