Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Proporcionalita u chlapců ze sportovních fotbalových tříd v Olomouci

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
10025
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
492 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pořád, i když to tak mnohdy nevypadá, je fotbal kolektivní sport a každý má v týmu svoji úlohu. S tím také souvisejí různé typy hráčů (rychlostní, siloví a techničtí). Nemůžeme přesně říct, jak by měl ideální fotbalista vypadat, Jsou různé metody jak vybrat správného hráče, ale nikde není řečeno, že je něco stoprocentně špatně nebo dobře. Pokud hráč hraje ve světovém profesionálním klubu, podrobuje se už od dětství různým testům a pomocí měření se zjišťují jeho tělesné kompozice a na základě dosažených výsledků se provádějí jejich optimalizace. Tato měření pak slouží trenérovi, aby k hráčům přistupoval individuálně a volil tréninky dle jejich možností a proporcí těla. V mé práci se zabývám proporcionalitou chlapců z fotbalových tříd v Olomouci a změnami v rámci ontogenetického vývoje.

Antropometrie je souhrn metod o měření lidského těla. Má velmi širokou metodiku, jejíž největší výhodou je standardizace používaných bodů a měr. Ta zajišťuje reprodukovatelnost, a tím i srovnatelnost různých antropometrických výzkumů lidských populací, studovaných badateli na celém světě. Ke zdaru těchto výzkumů slouží co nejpřesnější definice antropometrických bodů, rozměrů a techniky měření používané v mezinárodním měřítku. Ke standardizaci měření přispívá též používání normovaných antropometrických nástrojů (Drozdová, 2004, 15).

V první části práce se věnuji historii antropometrických měření v České republice se zvláštním důrazem na olomoucký region. V další části podávám obraz fotbalu jako nejrozšířenější kolektivní hry na světě. Na tyto části navazuje úsek, v němž se zabývám materiály a metodikami používanými při antropometrických měřeních.

Klíčová slova:

syntéza poznatků

antropometrie

biologický věk

metodika

výsledky

charakteristika populaceObsah:
 • 1 ÚVOD -1-
  2 SYNTÉZA POZNATKŮ -2-
  2.1 Antropometrie -2-
  2.2 Historie antropometrických měření v České republice -3-
  2.3 Proporcionalita vývoje -7-
  2.4 Biologický věk -10-
  2.4.1 Metody určování biologického věku -11-
  2.4.2 Proporcionální věk -12-
  2.5 Fotbal -15-
  2.5.1 Historie fotbalu -15-
  2.5.2 Pravidla fotbalu -16-
  2.5.3 Fyzické předpoklady hráčů -16-
  3 CÍLE -18-
  4 MATERIÁL A METODIKA -19-
  4.1 Charakteristika souboru -19-
  4.2 Průběh měření -20-
  4.3 Zpracování dat -20-
  4.4 Metody -20-
  4.4.1 Antropometrické charakteristiky -20-
  4.4.2 Základní rozměry -21-
  4.4.3 Antropometrický instrumentář -24-
  4.4.4 Statistické charakteristiky a indexy -26-
  4.4.5 Stanovení proporcionálního biologického věku -29-
  4.4.6 Percentilové grafy -30-
  5 VÝSLEDKY -32-
  5.1 Naměřené hodnoty v jednotlivých oblastech -32-
  5.1.1 Základní somatické parametry (tělesná výška a tělesná hmotnost) -32-
  5.1.2 Délkové a šířkové parametry -33-
  5.1.3 Obvodové parametry -34-
  5.1.4 Indexy parametrů k výšce těla -36-
  5.1.5 Hmotnostně - výškové indexy -37-
  5.2 Hodnocení charakteristik k normativu české populace -39-
  5.3 Hodnocení proporcionálního biologického věku -40-
  5.4 Percentilové grafy -41-
  5.5 Hodnocení a porovnání charakteristik s referenčními hodnotami CAV 2001 -45-
  6 ZÁVĚRY -47-
  7 SOUHRN -48-
  8 SUMMARY -50-
  9 REFERENČNÍ SEZNAM -51-
  10 PŘÍLOHY -55-