Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Aurelius Augustinus: Život a dílo

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
4 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
6959
Poslední úprava
16.11.2015
Zobrazeno
190 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 ÚVOD

Aurelius Augustinus je jednou z nejvýznamnejších osobností v dejinách filosofie. Významné je predevším jeho dobové pusobení, nebot práve on svým dílem vytvoril myšlenkový základ pro celý krestanský stredovek. Jeho filosofické reflexe i teologické úvahy však zustávají inspirací také v 21. století, o cemž svedcí nové reedice jeho spisu. Práve to byl hlavní duvod, proc jsem si za téma své bakalárské práce zvolila „Život a dílo Aurelia Augustina“.

Ve vetšine publikací se setkáváme s Augustinem-filosofem, Augustinem-teologem nebo Augustinem-církevním otcem. Cílem mé bakalárské práce je poskytnout ctenárum pohled na Augustina jako filosofujícího teologa. Vliv krestanské víry je u Augustina více než patrný, stejne však mužeme pozorovat jeho nadšení pro rešení filosofických otázek.

Klíčová slova:

aurelius augustinus

donatisti

křesťanství

náuka o trojici

dílo

novoplatónismusObsah:
 • 1 Úvod -1-
  2 Život aurelia augustina -3-
  2.1 Detství a mládí v thagaste -3-
  2.2 První pobyt v karthagu -4-
  2.3 Objevení cicerona a období manicheismu -5-
  2.4 Ucitelem rétoriky v karthagu, ríme a milánu -8-
  2.5 Obrácení na krestanskou víru -11-
  2.6 Úrad biskupa v hippo regius -13-
  2.7 Proti donatistum -15-
  2.8 Proti pelagiánum -17-
  2.9 Na sklonku života a augustiniánské mnišství -17-
  3 Dílo aurelia augustina -20-
  3.1 Tri hlavní myšlenkové proudy v živote augustina:
  Manicheismus, novoplatónismus, krestanství -20-
  3.1.1 Manicheismus -20-
  3.1.2 Novoplatónismus -23-
  3.1.3 Krestanství -25-
  3.1.4 Pojetí cloveka: manicheismus - novoplatónismus -
  Krestanství -26-
  3.2 Prehled augustinových del -28-
  3.3 Cas u aurelia augustina -29-
  3.4 Nauka o rádu - spis o porádku -33-
  3.5 Nauka o trojici -35-
  4 Záver -38-
  5 Seznam použité literatury a pramenu -40-
  6 Resumé -43-
  7 Prílohy -1-