Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Regionální politika - Analýza Kraje Vysočina

«»
Přípona
.pdf
Typ
analýza
Stažené
0 x
Velikost
3,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7711
Poslední úprava
29.03.2016
Zobrazeno
1 479 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 Základní informace

· rozloha: 6 796 km2 (5. místo mezi ostatními kraji)
· počet obyvatel: 512 582 (11. místo)
· hustota zalidnění: 75 lidí na km2 (12. místo)
· počet obcí: 704 (2. místo)
· statutární město: Jihlava
· nejvyšší vrchol: Javořice 837 m n. m.

Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části.

Zvlněná vrchovina, rozčleněná táhlými kopci a údolími, byla původně pokryta neprostupným pralesem. Generace lidí tuto část země proměnily v harmonickou kulturní krajinu, v níž se nachází množství lesů a hájků ale i pole, louky a pastviny. Každý potok je přehrazen řadou rybníků, které plní funkce od hospodářských přes rekreační až po krajinotvorné.

Klíčová slova:

swot analýza

geografické podmínky

doprava

technická infrastruktura

životní prostředí

rozvojový plánObsah:
 • 1 Úvod -4-
  1.1 Základní informace -4-
  1.2 Orgány kraje -6-
  1.2.1 Zastupitelstvo -6-
  1.2.2 Rada -7-
  2 Swot analýzy pro území kraje -8-
  2.1 Poloha regionu a geografické podmínky -8-
  2.1.1 Horninové prostředí, nerostné suroviny a geologie -8-
  2.1.2 Vodní režim (přírodní podmínky) -9-
  2.1.3 Zemědělský půdní fond -10-
  2.2 Sociálně - ekonomické podmínky -11-
  2.2.1 Sociodemografické podmínky -11-
  2.2.2 Hospodářské podmínky -12-
  2.2.3 Bydlení -14-
  2.2.4 Rekreace a cestovní ruch -15-
  2.3 Doprava -16-
  2.3.1 Silniční doprava -16-
  2.3.2 Železniční doprava -19-
  2.3.3 Letecká doprava -20-
  2.3.4 Cyklistika -21-
  2.4 Technická infrastruktura -22-
  2.4.1 Energetika -22-
  2.4.2 Zásobování vodou a kanalizace -24-
  2.4.3 Telekomunikace -26-
  2.5 Krajina a životní prostředí -27-
  2.5.1 Hygiena životního prostředí -27-
  2.5.2 Ochrana přírody a krajiny -28-
  2.6 Celková SWOT analýza -30-
  3 Porovnání vybraných ukazatelů -31-
  3.1 Hrubý domácí produkt -31-
  3.2 Nezaměstnanost -32-
  3.3 Výše příjmů -33-
  3.4 Stavební produkce -34-
  3.5 Školství -36-
  4 Rozvojový plán -38-
  4.1 Vize kraje -38-
  4.2 Budoucí prognóza kraje -38-
  4.3 Priority Programu rozvoje kraje -39-
  5 Programy a dotace z Evropské unie -41-
  5.1 Operační programy -41-
  5.2 Čerpané dotace -42-
  6 Hlavní zdroje -44-
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše