Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Ekonomické úvahy a strategie využití strojové techniky

«»
Přípona
.doc
Typ
analýza
Stažené
1 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
4285
Poslední úprava
13.10.2014
Zobrazeno
1 931 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Využití je možno obecně chápat jako stupeň realizace projektovaných parametrů strojů v konkrétních podmínkách. V podmínkách tržního hospodářství výrazným způsobem došlo k narovnání relací v oblasti cen strojů, což v podstatě znamenalo až několikanásobný růst pořizovacích cen, ale též rozšíření sortimentu nabízených strojů na trhu, zvýšení jejich technické úrovně, spolehlivosti a výkonnosti.
U takovýchto strojů je správný systém využívání důležitým faktorem, který ovlivňuje efektivnost celé výroby a též konkurenceschopnost podniku na trhu s výrobky a službami.
Úvahy o správném systému využívání strojové techniky úzce souvisí s rozhodováním o formách podnikání se stroji a způsoby pořizování techniky. Při všech těchto úvahách musí být vhodným způsobem analyzovány relevantní marketingové proměnné, mezi které patří:
- technická úroveň a technologická vhodnost
- výkonnost
- pořizovací cena a způsoby financování nákupu nového stroje
- doba používání stroje a změna provozních parametrů v závislosti na čase
- náklady na provoz, výnosy a zisk z provozu strojů
- cena služeb mechanizovaných prací na trhu
Kombinací uvedených parametrů, resp. marketingových proměnných lze provádět hlavní ekonomické úvahy týkající se strategií využití strojové techniky a to buď z pohledu podnikatele s technikou (např. podniku služeb mechanizovaných prací) nebo z pohledu výrobce při respektování časové omezenosti provedení pracovních operací (optimalizace sezónního a ročního využití s ohledem na faktor včasnosti).

Klíčová slova:

úvahy

strategie

amortizace

kapitál

zúročení

hmoty

maziva

prognózováníObsah:
 • ABRHAM, Z. a kol. Využití a obnova zemědělské techniky. Praha, VÚZT, 2002.
  Abrham, Z. aj. Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobu. VÚZT Praha, 2007.
  EDWARDS, W.: Replacement Strategies for Farm Machinery. PM 1860, Iowa State University, 2001.
  JEHLIČKA, T. - KAVKA, M.: Experimentální stanovení funkčních závislostí činitelů celkových nákladů na provoz souprav a jejich využití při optimalizaci technických systémů. /Disertační práce./ ČZU v Praze, technická fakulta. Praha 1997.
  KAVKA, M. aj.: Podnikatelské záměry v zemědělství. IVV MZe ČR 1994. 56 s.
  KAVKA, M. aj.: Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR. ÚZEI, 2008.
  KAVKA, M.: Program System TechConsult for Computer Aided Machinery Management. In: Collection of Papers of the VII. International Conference „Agricultural Engineering and its Role in Agricultural Production“. University of Szczecin, Szczecin 1995.
  LEGÁT, V., ŽALUDOVÁ, A., ČERVENKA, V., JURČA, V.: Contribution to optimization of preventive replacement. Reliability Engineering and System Safety, 1996, 51: 259-266.
  SAILER, J. at al.: Influence of using time of selected agricultural machines and tractors on residual market price, repair costs, and annual utilisation. Res. Agr. Eng., 54, 2008 (4), pp. 199-207.

Zdroje:
 • 1. Úvod 3
 • 2. Ekonomické úvahy a strategie využití strojové techniky 3
 • 2.1. Výpočet výnosů z provozu stroje v soupravě s energetickým prostředkem 3
 • 2.2. Kalkulace nákladů na provoz stroje v soupravě s energetickým prostředkem 4
 • 2.2.1 Struktura ročních nákladů fixních 5
 • 2.2.2 Struktura jednotkových nákladů variabilních 9
 • 2.2.3 Struktura ročních a jednotkových nákladů na provoz soupravy (stroj + energetický prostředek) 12
 • 2.2.4 Vliv různých forem pořízení stroje a daňových předpisů na výši nákladů 13
 • 2.3. Minimální roční výkonnost stroje v soupravě s energetickým prostředkem 15
 • 2.4. Formy podnikání se strojovou technikou 16
 • 2.5. Postup při nákupu nových strojů 17
 • 3. Závěr 19
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše